Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouder: Commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde Friso Douwstra

Begroting

Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur.

Samenwerking is een centrale term in de manier waarop wij met andere overheden en de Friese maatschappij willen omgaan. We dragen bij aan een situatie waarin samenwerking de norm is voor de omgang tussen overheden en maatschappij, en tussen overheden onderling. Om effectief te kunnen samenwerken is ook vernieuwing nodig, in onze omgang met anderen, maar ook in onze eigen werkprocessen (en houding).

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
 • Omgevingsberaad Waddengebied (OBW)
Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 1: Bestuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 36.587
 • 674
 • 35.913
 • Begroting 2021
 • 18.654
 • 1.016
 • 17.638
 • Begroting 2022
 • 19.389
 • 1.016
 • 18.373
 • Begroting 2023
 • 19.274
 • 1.016
 • 18.258
 • Begroting 2024
 • 18.695
 • 569
 • 18.126
 • Begroting 2025
 • 18.645
 • 569
 • 18.076

Toelichting:

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Kwaliteit bestuur
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 3.608
 • 1.832
 • 319
 • 202
 • 30.627
 • 36.587
 • 187
 • 1
 • 486
 • 674
 • 35.913
 • Begroting 2021
 • 3.798
 • 1.809
 • 299
 • 860
 • 11.887
 • 18.654
 • 17
 • 5
 • 995
 • 1.016
 • 17.638
 • Begroting 2022
 • 3.823
 • 1.820
 • 300
 • 640
 • 12.805
 • 19.389
 • 17
 • 5
 • 995
 • 1.016
 • 18.373
 • Begroting 2023
 • 3.823
 • 1.820
 • 300
 • 644
 • 12.686
 • 19.274
 • 17
 • 5
 • 995
 • 1.016
 • 18.258
 • Begroting 2024
 • 3.813
 • 1.820
 • 300
 • 646
 • 12.115
 • 18.695
 • 17
 • 5
 • 548
 • 569
 • 18.126
 • Begroting 2025
 • 3.813
 • 1.820
 • 300
 • 596
 • 12.115
 • 18.645
 • 17
 • 5
 • 548
 • 569
 • 18.076

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 9.667
 • 9.956
 • 19.622
 • 1.160
 • 0
 • 1.160
 • 18.462
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -160
 • 42
 • -118
 • 0
 • 0
 • 0
 • -118
 • Realisatie per 1-4
 • 2.127
 • 3
 • 2.130
 • 292
 • 21
 • 313
 • 1.817
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 679
 • 9.626
 • 10.305
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.305
 • Saldo
 • 6.701
 • 368
 • 7.069
 • 868
 • -21
 • 847
 • 6.222

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 8.711
 • 851
 • 104
 • 9.667
 • 9.956
 • 9.956
 • 19.622
 • 309
 • 851
 • 0
 • 1.160
 • 0
 • 0
 • 1.160
 • 18.462
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -151
 • 0
 • -9
 • -160
 • 42
 • 42
 • -118
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -118
 • Realisatie per 1-4
 • 1.655
 • 449
 • 24
 • 2.127
 • 3
 • 3
 • 2.130
 • 16
 • 277
 • 0
 • 292
 • 21
 • 21
 • 313
 • 1.817
 • Vastgestelde verplichting per 1-4
 • 525
 • 154
 • 0
 • 679
 • 9.626
 • 9.626
 • 10.305
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.305
 • Saldo
 • 6.381
 • 249
 • 71
 • 6.701
 • 368
 • 368
 • 7.069
 • 293
 • 575
 • 0
 • 868
 • -21
 • -21
 • 847
 • 6.222
Print deze pagina