1. Overzicht Grote projecten

Eerste bestuursrapportage

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:

Infrastructurele projecten

1     Spoorprojecten
1a   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
1b   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
1c   Station Leeuwarden Werpsterhoeke
1d   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Verwacht je dat eind 2022 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1 Spoorprojecten
1a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
1b Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
1c Station Leeuwarden Werpsterhoeke
1d Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten

2    Thialf
3    Europese watertechnologiehub
4    De Nieuwe Afsluitdijk
4a  Programma De Nieuwe Afsluitdijk
4b  Vismigratierivier
4c  De bruggen en de sluis Kornwerderzand
5    Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
6    Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
7    Uitvoering natuuropgave
8    Breed cofinancieringsbudget
9    Corona maatregelen

Gewenste resultaten

Verwacht je dat eind 2022 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2022 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2022 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2022 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
2 Thialf
3 Europese watertechnologiehub
4 De Nieuwe Afsluitdijk
4a Programma De Nieuwe Afsluitdijk
4b Vismigratierivier
4c De bruggen en de sluis Kornwerderzand
5 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
6 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
7 Uitvoering natuuropgave
8 Breed Cofinancieringsbudget
9 Corona maatregelen
Print deze pagina