Paragraaf Grote projecten

Eerste bestuursrapportage

In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Staten hebben bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:
• Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2022 genomen?
• Wat heeft het gekost?
• Hebben wij bereikt wat wij wilden bereiken?
• Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?

Print deze pagina