Voorstel begrotingswijzigingen PS

Programma 1: Bestuur

Programma 2: Infrastructuur

Programma 3: Omgeving

Programma 4: Economie

Programma 5: Mienskip

Programma 6: Bedrijfsvoering

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Print deze pagina