Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Eerste bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Baten
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Bestuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2022
 • 144
 • 658
 • 211
 • 612
 • 718
 • 728
 • 3.071
 • 144
 • 658
 • 211
 • 612
 • 718
 • 728
 • 3.071
 • 2023
 • 144
 • 255
 • 138
 • 72
 • 609
 • 144
 • 255
 • 138
 • 72
 • 609
 • 2024
 • 137
 • 255
 • 138
 • 61
 • 591
 • 137
 • 255
 • 138
 • 61
 • 591
 • 2025
 • 137
 • 255
 • 138
 • 530
 • 137
 • 255
 • 138
 • 530
 • 2026
 • 137
 • 150
 • 287
 • 137
 • 150
 • 287

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 5
 • Baten
 • 2
 • 3
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Mienskip
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Totaal baten
 • 2022
 • 403
 • 2.800
 • -61
 • 3.142
 • 342
 • 2.800
 • 3.142
 • 2023
 • -90
 • -90
 • -90
 • -90
 • 2024
 • -90
 • -90
 • -90
 • -90
 • 2025
 • -84
 • -84
 • -84
 • -84
 • 2026
 • -84
 • -84
 • -84
 • -84

3) Investeringen actualisatie

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 4
 • Baten
 • 2
 • 4
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Economie
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Economie
 • Begrotingssaldo
 • Totaal baten
 • 2022
 • -6.236
 • -40
 • 40
 • -6.236
 • -6.236
 • -40
 • 40
 • -6.236
 • 2023
 • -186
 • -186
 • -186
 • -186
 • 2024
 • 21
 • 21
 • 21
 • 21
 • 2025
 • 41
 • 41
 • 41
 • 41
 • 2026
 • 101
 • 101
 • 101
 • 101

4) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Mienskip
 • Stelpost nominaal
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • 2022
 • 2.215
 • 82
 • -1.525
 • -772
 • 0
 • 2023
 • 2.139
 • 82
 • -1.464
 • -757
 • 0
 • 2024
 • 2.139
 • 82
 • -1.464
 • -757
 • 0
 • 2025
 • 2.119
 • 82
 • -1.464
 • -737
 • 0
 • 2026
 • 2.119
 • 82
 • -1.464
 • -737
 • 0

5) Lastneming subsidies

Bedragen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 4
 • 5
 • Baten
 • 4
 • 5
 • Omschrijving
 • Economie
 • Mienskip
 • Totaal lasten
 • Economie
 • Mienskip
 • Totaal baten
 • 2022
 • 965
 • 1.493
 • 2.458
 • 965
 • 1.493
 • 2.458
 • 2023
 • -614
 • -614
 • -614
 • -614
 • 2024
 • -614
 • -614
 • -614
 • -614
 • 2025
 • 2026

6) Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • Baten
 • 2
 • 2
 • Omschrijving
 • Provinciale bijdrage SCW
 • Interwad/Omgevingsberaad//IKW/Rijke Waddenzee
 • BDU onderzoek
 • BDU beheer en monitoring
 • Wegenbeheer
 • Statenjacht
 • KRW water SOK regionale samenwerking
 • KRW water SOK overbrugging
 • Agenda economie
 • Facilitering arbeidsmarkt
 • Fryske Taal in it underwiis
 • Cedit Frysk in it underwiis
 • Monumenten SP 2021
 • Moederbudget subsidieregelingen monumenten
 • Vrijval ANNO
 • ANNO III organisatiekosten
 • Flexibele inzet woningbouw uit cofinanciering
 • Flexibele inzet woningbouw uit OP
 • Totaal lasten
 • BDU beheer en monitoring
 • BDU onderzoek
 • Totaal baten
 • 2022
 • -21
 • 21
 • -37
 • 37
 • -21
 • 21
 • -333
 • 333
 • -31
 • 31
 • -40
 • 40
 • -1.063
 • 1.063
 • -184
 • 184
 • -500
 • 500
 • 0
 • 37
 • -37
 • 0
 • 2023
 • -12
 • 12
 • -37
 • 37
 • -24
 • 24
 • -40
 • 40
 • 0
 • 37
 • -37
 • 0
 • 2024
 • -12
 • 12
 • -37
 • 37
 • -24
 • 24
 • -40
 • 40
 • 0
 • 37
 • -37
 • 0
 • 2025
 • -12
 • 12
 • -37
 • 37
 • -14
 • 14
 • 0
 • 37
 • -37
 • 0
 • 2026
 • -12
 • 12
 • -37
 • 37
 • -14
 • 14
 • 0
 • 37
 • -37
 • 0

7) Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • R. BCB P3 POP 3 SP mr 3 JoLa jonge landbouwers
 • R. BCB P3 POP 3 SP mr 2 fysieke investeringen
 • R. BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten EU bijdrage
 • R. BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten
 • R. BCB P3 POP 3 Overcommittering
 • Totaal lasten
 • R. BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten EU bijdrage
 • R. BCB P3 POP 3 Overcommittering
 • R. BCB P3 POP 3 SP mr 2 fysieke investeringen
 • R. BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten
 • R. BCB P3 POP 3 SP mr 3 JoLa jonge landbouwers
 • Totaal baten
 • 2022
 • -93
 • -27
 • -150
 • 150
 • 120
 • 0
 • -150
 • 120
 • -27
 • 150
 • -93
 • 0
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
Print deze pagina