Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

7.8 Onvoorzien

Begroting

Er zijn voor de begroting geen onvoorziene baten en lasten begroot.

Print deze pagina