Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

7.7 Werken voor derden

Begroting

De provincie voert een aantal werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De component bedrijfsvoering (inzet capaciteit) hierin is opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering. De overige lasten zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie. In dat geval worden de lasten in dit beleidsveld geraamd. De lasten worden gedekt door de bijdrage van derden die wij hiervoor ontvangen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werken voor derden.

 • Bedragen x €1.000
 • Lasten
 • Marrekrite
 • Fumo diensterverlening
 • Holwerd aan Zee
 • Waddenfonds dienstverlening
 • Overige kleine werken voor derden
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Marrekrite
 • Fumo diensterverlening
 • Holwerd aan Zee
 • Waddenfonds dienstverlening
 • Overige kleine werken voor derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2021
 • 19
 • 633
 • 2.110
 • 1.254
 • 901
 • 4.915
 • 19
 • 633
 • 2.110
 • 1.254
 • 901
 • 4.915
 • 0
 • Begroting 2022
 • 50
 • 614
 • 0
 • 1.254
 • 467
 • 2.385
 • 50
 • 614
 • 0
 • 1.254
 • 467
 • 2.385
 • 0
 • Begroting 2023
 • 50
 • 614
 • 0
 • 1.247
 • 460
 • 2.371
 • 50
 • 614
 • 0
 • 1.247
 • 460
 • 2.371
 • 0
 • Begroting 2024
 • 51
 • 614
 • 0
 • 2
 • 1.502
 • 2.169
 • 51
 • 614
 • 0
 • 2
 • 1.502
 • 2.169
 • 0
 • Begroting 2025
 • 51
 • 0
 • 0
 • 2
 • 206
 • 259
 • 51
 • 0
 • 0
 • 2
 • 206
 • 259
 • 0
Print deze pagina