Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

7.4 Financieringsrente

Begroting

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2022-2026. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

 • Bedragen x €1.000
 • Lasten
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Kosten vermogensbeheer
 • Rentevergoeding IBOI voor RSP REP
 • Rente nazorgfonds
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldlening
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2021
 • 11
 • 102
 • 460
 • 656
 • 1.228
 • 350
 • 2.912
 • 2.656
 • 5.918
 • -4.690
 • Begroting 2022
 • 11
 • 103
 • 170
 • 685
 • 968
 • 350
 • 1.457
 • 2.680
 • 4.487
 • -3.518
 • Begroting 2023
 • 11
 • 103
 • 0
 • 714
 • 827
 • 310
 • 492
 • 2.691
 • 3.493
 • -2.666
 • Begroting 2024
 • 11
 • 103
 • 0
 • 744
 • 858
 • 250
 • 235
 • 2.695
 • 3.180
 • -2.322
 • Begroting 2025
 • 11
 • 103
 • 0
 • 744
 • 858
 • 100
 • 0
 • 2.695
 • 2.795
 • -1.937
Print deze pagina