Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

7.3 Dividenden

Begroting

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven.

 • Bedragen x €1.000
 • Dividend Alliander
 • Dividend Bank Nederlandse Gemeenten
 • Dividend Nederlandse Waterschaps Bank
 • Totaal baten
 • Begroting 2021
 • 11.860
 • 127
 • 15
 • 12.002
 • Begroting 2022
 • 12.000
 • 127
 • 15
 • 12.142
 • Begroting 2023
 • 7.500
 • 127
 • 15
 • 7.642
 • Begroting 2024
 • 7.500
 • 127
 • 15
 • 7.642
 • Begroting 2025
 • 7.500
 • 127
 • 15
 • 7.642
Print deze pagina