Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe

Begroting

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Alliander NV
 • Vitens NV
 • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
 • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Lasten, baten en onvoorzien
Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering.

Lasten en baten programma 7: Overige dekkingsmiddelen en onvoorzien

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 6.957
 • 323.869
 • -316.912
 • Begroting 2021
 • 32.812
 • 299.908
 • -267.096
 • Begroting 2022
 • 29.655
 • 301.669
 • -272.014
 • Begroting 2023
 • 25.811
 • 299.767
 • -273.956
 • Begroting 2024
 • 20.222
 • 297.968
 • -277.745
 • Begroting 2025
 • 22.752
 • 298.231
 • -275.479

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 1.728
 • 3.343
 • 2.354
 • -468
 • 6.957
 • 218.096
 • 70.105
 • 14.508
 • 10.796
 • 95
 • 6.746
 • 2.354
 • 1.170
 • 323.869
 • -316.912
 • Begroting 2021
 • 1.228
 • 26.669
 • 4.915
 • 0
 • 32.812
 • 202.746
 • 71.021
 • 12.002
 • 5.918
 • 113
 • 3.193
 • 4.915
 • 0
 • 299.908
 • -267.096
 • Begroting 2022
 • 968
 • 26.303
 • 2.385
 • 0
 • 29.655
 • 203.645
 • 71.021
 • 12.142
 • 4.487
 • 113
 • 7.877
 • 2.385
 • 0
 • 301.669
 • -272.014
 • Begroting 2023
 • 827
 • 22.613
 • 2.371
 • 0
 • 25.811
 • 204.091
 • 71.021
 • 7.642
 • 3.493
 • 113
 • 11.037
 • 2.371
 • 0
 • 299.767
 • -273.956
 • Begroting 2024
 • 858
 • 17.196
 • 2.169
 • 0
 • 20.222
 • 205.501
 • 71.919
 • 7.642
 • 3.180
 • 113
 • 7.445
 • 2.169
 • 0
 • 297.968
 • -277.745
 • Begroting 2025
 • 858
 • 21.635
 • 259
 • 0
 • 22.752
 • 208.246
 • 72.980
 • 7.642
 • 2.795
 • 113
 • 6.197
 • 259
 • 0
 • 298.231
 • -275.479

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 968
 • 0
 • 31.574
 • 3.112
 • 0
 • 35.654
 • 205.256
 • 71.021
 • 12.142
 • 5.022
 • 113
 • 9.464
 • 3.112
 • 0
 • 306.129
 • -270.476
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.605
 • 51
 • -412
 • 6.245
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.348
 • 51
 • 0
 • 1.399
 • 4.846
 • Realisatie per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 41
 • 0
 • 662
 • 522
 • -214
 • 1.011
 • 54.214
 • 12.005
 • 0
 • 17
 • 20
 • 4
 • 1.225
 • 447
 • 67.932
 • -66.921
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 84
 • 0
 • 0
 • 729
 • 0
 • 813
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 813
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 843
 • 0
 • 37.516
 • 1.912
 • -197
 • 40.075
 • 151.043
 • 59.016
 • 12.142
 • 5.005
 • 93
 • 10.807
 • 1.938
 • -447
 • 239.596
 • -199.521

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.542
 • 221
 • 2.763
 • 20.197
 • 11.845
 • 849
 • 32.891
 • 35.654
 • 283.991
 • 0
 • 283.991
 • 13.742
 • 7.661
 • 736
 • 22.139
 • 306.129
 • -270.476
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -360
 • 0
 • -360
 • -3.685
 • 10.290
 • 0
 • 6.605
 • 6.245
 • 51
 • 0
 • 51
 • 0
 • 1.348
 • 0
 • 1.348
 • 1.399
 • 4.846
 • Realisatie per 1-4
 • 364
 • 0
 • 364
 • 447
 • 0
 • 200
 • 647
 • 1.011
 • 64.144
 • 0
 • 64.144
 • 3.624
 • 4
 • 160
 • 3.788
 • 67.932
 • -66.921
 • Vastgestelde verplichting per 1-4
 • 86
 • 0
 • 86
 • 720
 • 0
 • 7
 • 727
 • 813
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 813
 • Saldo
 • 1.732
 • 221
 • 1.953
 • 15.345
 • 22.135
 • 642
 • 38.122
 • 40.075
 • 219.898
 • 0
 • 219.898
 • 10.118
 • 9.005
 • 576
 • 19.698
 • 239.596
 • -199.521
Print deze pagina