9.1 Overzicht projecten

Begroting

Infrastructurele projecten
1     SpoorprojectenCapaciteitsvergroting
1a   Leeuwarden-Zwolle
1b   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
1c   Station Leeuwarden Werpsterhoeke
1d   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten
2     Thialf
3     Europese watertechnologiehub
4     De Nieuwe Afsluitdijk
4a   Programma De Nieuwe Afsluitdijk
4b   Vismigratierivier
4c   De bruggen en de sluis Kornwerderzand
5     Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
6     Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
7     Uitvoering natuuropgave
8     Breed cofinancieringsbudget
9     Corona maatregelen
10   Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV
11   Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV

Print deze pagina