Paragraaf 9: Grote projecten

Begroting

In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. De projecten zijn verdeeld in infrastructurele projecten en overige projecten.

Elk project wordt toegelicht aan de hand van de volgende onderdelen:
– De besluiten van Provinciale Staten.
– De financiële stand van zaken (provinciaal aandeel).
– De acties in 2022.
– De mogelijke risico’s.

Overzicht projecten

Infrastructurele projecten
1         Spoorprojecten
1a       Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
1b       Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
1c       Station Leeuwarden Werpsterhoeke
1d       Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten
2          Thialf
3          Europese watertechnologiehub
4          De Nieuwe Afsluitdijk
4a        programma De Nieuwe Afsluitdijk
4b        Vismigratierivier
4c        De bruggen en de sluis Kornwerderzand
5          Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
6          Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
7          Uitvoering natuuropgave
8          Breed cofinancieringsbudget
9          Corona maatregelen
10        Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV
11        Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV

Print deze pagina