4.3 Revolverende middelen

Begroting

In het kader van de publieke taak zetten we diverse middelen uit als revolverende middelen.

Hieronder staat een overzicht van de stand van zaken van de revolverende middelen bij de provincie. Hierbij is aangegeven wat in totaliteit uitgezet mag worden en wat er daadwerkelijk is uitgezet.

Tabel 4: overzicht revolverende middelen

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • Wurkje foar Fryslân, revolverend deel
 • FSFE
 • Breedband*
 • Kredietfaciliteit Muizen
 • NOM
 • Windpark Fryslân
 • FOM
 • FOM
 • FOM (vm Doefonds)
 • Totaal
 • PS besluit
 • 3-7-2013
 • 16-10-2013
 • 25-1-2017
 • 26-6-2019
 • 25-6-2014
 • 15-4-2015
 • 22-6-2016
 • 26-2-2020
 • 19-4-2017
 • 18-10-2017
 • 24-1-2018
 • 7-11-2012
 • Totaal bedrag
 • 18,3
 • 90,0
 • 54,2
 • -12,0
 • 2,0
 • 0,7
 • 21,5
 • 3,0
 • 127,0
 • 31,4
 • 336,1
 • Uitgezet t/m 2020
 • 13,3
 • 40,4
 • 27,3
 • 1,9
 • 0,7
 • 21,5
 • 3,0
 • 100,0
 • 11,9
 • 220,0
 • Afgelost
 • 5,4
 • 5,4
 • Afgelost
 • 4,7
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,2
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 4,9
 • Vermindering
 • 6,1
 • 4,8
 • 0,0
 • 1,9
 • 0,0
 • 0,4
 • 0,0
 • 6,0
 • 19,2
 • Boekwaarde eind 2020
 • 2,5
 • 35,6
 • 27,3
 • 0,0
 • 0,5
 • 21,1
 • 3,0
 • 105,4
 • 5,9
 • 201,3
 • Begroot 2021 e.v.
 • 0,0
 • 49,6
 • 12,9
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 19,2
 • 0,0
 • 81,7

Risicobuffer
Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 miljoen. De lijn is dat we een 1/3 van de uit te zetten revolverende middelen in de risicobuffer aanhouden. De provincie gaat sparen voor de toekomstige afwaardering van het aandelenkapitaal van Fryslân Hurde Wyn BV. Hierin zijn de aandelen van Windpark Fryslân ondergebracht. De waarde van deze aandelen zullen in de toekomst gaan afnemen, naarmate de Windturbines meer aan het einde van de technische en/of economische levensduur komen.

De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementsderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden. Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan brengen we deze middelen ten laste van de risicobuffer. De stand van de risicobuffer is als volgt:

Tabel 5: opbouw risicobuffer

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • Beginstand 1/1/2015
 • Vorming 2016, 2e berap 2016
 • Rente inkomsten t/m 2020
 • Verminderingen t/m 2020
 • FOM, vm Doefonds correctie 2018
 • Breedband, vermindering lening grijze gebieden
 • NOM, i.v.m. storting agio in 2020
 • Stand 30/06/2021
 • 100,0
 • 13,0
 • 4,1
 • -19,2
 • 8,0
 • -4,0
 • 1,0
 • 102,9
Print deze pagina