3.3 Middelen kapitaalgoederen

Begroting

Jaarlijks en groot onderhoud (incl. beheerskosten).

Peildatum 1 juni 2021

 • Dienstjaar - Bedragen x € 1.000
 • onderhoud provinciale wegen
 • onderhoud vaarwegen
 • onderhoud kunstwerken
 • onderhoud steunpunten en opstallen
 • onderhoud provinciehuis
 • Totaal
 • 2021
 • 14.537
 • 4.816
 • 4.601
 • 394
 • 2.166
 • 26.514
 • 2022
 • 13.832
 • 3.869
 • 5.041
 • 540
 • 2.206
 • 25.488
 • 2023
 • 12.827
 • 3.784
 • 10.199
 • 668
 • 2.206
 • 29.685
 • 2024
 • 13.548
 • 3.451
 • 5.095
 • 668
 • 2.206
 • 24.967
 • 2025
 • 17.323
 • 7.121
 • 5.520
 • 668
 • 2.206
 • 32.838

Reserve groot onderhoud

 • stand reserves per 1-1-2021 - Bedragen x € 1.000
 • R. Groot onderhoud wegen
 • R. Groot onderhoud water
 • R. Groot onderhoud gebouwen
 • totaal
 • 10.073
 • 14.047
 • 1.876
 • 25.996

Vervanging en renovatie van kunstwerken

Voor de vervanging en renovatie van kunstwerken, inclusief remmingwerken, is met ingang van het jaar 2011 door Provinciale Staten een investeringskrediet van € 8 mln. per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van 20 jaar. De werken binnen dit programma (het meerjarenprogramma kunstwerken, MPK) zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer.

Print deze pagina