2.4 Mutatie risico’s

Begroting

Hieronder staan de mutaties ten opzichte van de risico’s zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2020

Gewijzigde risico’s:
Juridische procedures
Informatieveiligheid en privacy
Stresstest

 

Print deze pagina