2.3 Weerstandsvermogen

Begroting

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Beschikbare weerstandscapaciteit exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A
 • Weerstandsvermogen C – A
 • Jaarstukken 2020
 • 172.900
 • 396.200
 • 2,29
 • 223.300
 • 373.600
 • 2,16
 • 200.700
 • Begroting 2022
 • 175.500
 • 382.200
 • 2,18
 • 206.700
 • 356.700
 • 2,03
 • 181.200

Toelichting:

De daling weerstandsvermogen is het vooral het gevolg van een daling van de beschikbare weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit daalt doordat voor een aantal reserves de vastgelegde toekomstige verplichtingen hoger zijn. Hierdoor daalt de omvang van reserves op transactiebasis.
Voor een verklaring van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt verwezen naar onderdeel 1 van deze paragraaf. En voor een verklaring voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt verwezen naar onderdeel 2 van deze paragraaf.

Conclusie
In de nota weerstandsvermogen is de norm voor het weerstandsvermogen gesteld op een bandbreedte tussen de 1,4 en 2,0. In deze nota is eveneens opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 er een heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden.

De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is boven de 2 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina