Paragraaf 1: Provinciale heffingen

Begroting

De provincie heeft verschillende inkomstenbronnen. Eén van die bronnen is de provinciale heffingen. In afnemende volgorde van omvang bestaan die heffingen uit:

  1. Opcenten op de motorrijtuigenbelasting
  2. Grondwaterbelasting
  3. Leges

De legesverordening is in november 2018 voor het laatst vastgesteld door de Staten. De actualisatie van de legesverordening wacht op de vaststelling van de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 van kracht wordt.

Print deze pagina