3. Overzicht van lasten en baten

Begroting

Het overzicht van lasten en baten is het onderdeel waarin is aangegeven tot welke bedragen Provinciale Staten de begroting 2022 vaststellen. Er zijn twee overzichten opge­no­men: het eerste overzicht betreft lasten en baten in de exploitatiebegroting (beleidsprogramma’s), het tweede overzicht betreft uitgaven en bijdragen van derden met betrekking tot investe­ringen.

Hieronder zijn de lasten en baten gesplitst in structurele en niet structurele budgetten. Budgetten met een einddatum worden als niet-structureel aangemerkt. Deze indeling wordt zowel bij de lasten als bij de baten gehanteerd.

I – Overzicht van lasten en baten programma’s

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Programma 1 – Bestuur
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 1
 • Programma 2 – Infrastructuur
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 2
 • Programma 3 – Omgeving
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 3
 • Programma 4 – Economie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 4
 • Programma 5 – Mienskip
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 5
 • Programma 6 – Bedrijfsvoering
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 6
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo algemene dekkingsmiddelen
 • Overhead
 • Lasten
 • Overhead
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Overhead
 • Totaal Baten
 • Saldo overhead
 • Totaal programma’s
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Begrotingssaldo
 • Realisatie 2020
 • 36.312
 • 169
 • 36.481
 • 674
 • 0
 • 674
 • 35.807
 • 115
 • 50
 • 35.872
 • 73.511
 • 24.916
 • 98.427
 • 3.263
 • 55.779
 • 59.042
 • 39.385
 • 76.157
 • 16.326
 • 99.216
 • 55.565
 • 26.828
 • 82.393
 • 4.272
 • 5.419
 • 9.692
 • 72.701
 • 30.432
 • 37.158
 • 65.975
 • 3.615
 • 31.360
 • 34.975
 • 369
 • 5.551
 • 5.920
 • 29.055
 • 17.668
 • 33.709
 • 13.014
 • 28.534
 • 27.891
 • 56.426
 • 58
 • 704
 • 762
 • 55.663
 • 20.901
 • 25.470
 • 51.094
 • 47.020
 • 328
 • 47.348
 • 163
 • 0
 • 163
 • 47.185
 • 4.370
 • 7.356
 • 44.199
 • 1.347
 • 4.861
 • 6.208
 • 309.760
 • 13.359
 • 323.120
 • -316.912
 • 18.111
 • 72.759
 • -371.560
 • 33.061
 • 33.061
 • 3.643
 • 3.643
 • 29.418
 • 278.494
 • 116.824
 • 395.318
 • 320.243
 • 82.773
 • 403.016
 • -7.698
 • 167.754
 • 192.828
 • -32.772
 • Begroting 2021
 • 8.239
 • 10.332
 • 18.571
 • 1.016
 • 0
 • 1.016
 • 17.555
 • 150
 • 61
 • 17.644
 • 85.742
 • 63.432
 • 149.173
 • 2.757
 • 11.470
 • 14.227
 • 134.946
 • 18.656
 • 64.212
 • 89.390
 • 85.075
 • 80.531
 • 165.605
 • 2.753
 • 46.448
 • 49.201
 • 116.405
 • 28.443
 • 67.110
 • 77.738
 • 3.652
 • 49.405
 • 53.057
 • 353
 • 9.115
 • 9.468
 • 43.589
 • 7.312
 • 25.762
 • 25.138
 • 33.518
 • 38.185
 • 71.703
 • 17
 • 2.037
 • 2.053
 • 69.650
 • 7.496
 • 26.260
 • 50.885
 • 40.016
 • 1.567
 • 41.583
 • 152
 • 248
 • 400
 • 41.183
 • 3.593
 • 3.475
 • 41.301
 • 1.472
 • 30.540
 • 32.012
 • 281.490
 • 17.617
 • 299.108
 • -267.096
 • 5.781
 • 79.773
 • -341.088
 • 40.268
 • 40.268
 • 1.631
 • 1.631
 • 38.637
 • 276.326
 • 295.645
 • 571.971
 • 289.413
 • 87.690
 • 377.103
 • 194.868
 • 71.430
 • 266.654
 • -356
 • Begroting 2022
 • 9.457
 • 9.828
 • 19.285
 • 1.016
 • 0
 • 1.016
 • 18.269
 • 0
 • 50
 • 18.219
 • 85.304
 • 33.784
 • 119.088
 • 3.346
 • 4.085
 • 7.431
 • 111.657
 • 5.135
 • 28.748
 • 88.044
 • 74.297
 • 37.042
 • 111.340
 • 2.375
 • 2.987
 • 5.362
 • 105.978
 • 10.819
 • 40.950
 • 75.848
 • 3.368
 • 21.867
 • 25.235
 • 176
 • 1.540
 • 1.716
 • 23.519
 • 2.409
 • 10.405
 • 15.524
 • 32.807
 • 23.036
 • 55.843
 • 17
 • 353
 • 370
 • 55.474
 • 282
 • 6.588
 • 49.167
 • 36.555
 • 125
 • 36.680
 • 94
 • 0
 • 94
 • 36.586
 • 2.949
 • 836
 • 38.700
 • 2.394
 • 26.373
 • 28.766
 • 281.844
 • 19.089
 • 300.933
 • -272.167
 • 4.676
 • 57.925
 • -325.415
 • 39.691
 • 39.691
 • 904
 • 904
 • 38.786
 • 267.583
 • 168.344
 • 435.927
 • 289.036
 • 28.789
 • 317.825
 • 118.102
 • 26.271
 • 145.502
 • -1.129
 • Begroting 2023
 • 9.461
 • 9.686
 • 19.147
 • 1.016
 • 0
 • 1.016
 • 18.131
 • 0
 • 50
 • 18.081
 • 87.180
 • 26.413
 • 113.593
 • 2.759
 • 1.825
 • 4.584
 • 109.009
 • 747
 • 24.155
 • 85.601
 • 69.079
 • 20.360
 • 89.439
 • 2.446
 • 2.888
 • 5.335
 • 84.105
 • 6.721
 • 22.946
 • 67.880
 • 3.477
 • 16.220
 • 19.697
 • 272
 • 1.479
 • 1.751
 • 17.946
 • 1.120
 • 3.113
 • 15.953
 • 32.900
 • 15.536
 • 48.436
 • 17
 • 103
 • 120
 • 48.317
 • 756
 • 1.996
 • 47.077
 • 36.525
 • 125
 • 36.650
 • 94
 • 0
 • 94
 • 36.557
 • 1.558
 • 302
 • 37.813
 • 7.701
 • 17.195
 • 24.896
 • 276.833
 • 22.204
 • 299.037
 • -274.141
 • 9.874
 • 51.112
 • -315.379
 • 39.485
 • 39.485
 • 898
 • 898
 • 38.587
 • 271.324
 • 120.019
 • 391.343
 • 283.606
 • 29.229
 • 312.835
 • 78.509
 • 20.776
 • 103.673
 • -4.389
 • Begroting 2024
 • 8.867
 • 9.676
 • 18.543
 • 569
 • 0
 • 569
 • 17.974
 • 0
 • 50
 • 17.924
 • 82.784
 • 18.163
 • 100.947
 • 2.759
 • 0
 • 2.759
 • 98.189
 • 3.650
 • 18.050
 • 83.789
 • 62.665
 • 956
 • 63.621
 • 1.260
 • 412
 • 1.672
 • 61.948
 • 2.003
 • 3.493
 • 60.459
 • 3.453
 • 2.348
 • 5.801
 • 272
 • 1.340
 • 1.612
 • 4.189
 • 208
 • 258
 • 4.139
 • 32.988
 • 9.542
 • 42.530
 • 17
 • 3
 • 20
 • 42.510
 • 10
 • 1.832
 • 40.689
 • 33.128
 • 0
 • 33.128
 • 94
 • 0
 • 94
 • 33.034
 • 228
 • 193
 • 33.069
 • 13.355
 • 6.041
 • 19.396
 • 279.007
 • 18.345
 • 297.352
 • -277.956
 • 4.395
 • 4.359
 • -277.920
 • 38.636
 • 38.636
 • 784
 • 784
 • 37.852
 • 270.658
 • 51.943
 • 322.601
 • 284.146
 • 20.716
 • 304.861
 • 17.740
 • 10.494
 • 28.233
 • 0
 • Begroting 2025
 • 8.867
 • 9.626
 • 18.493
 • 569
 • 0
 • 569
 • 17.924
 • 0
 • 0
 • 17.924
 • 90.688
 • 8.237
 • 98.925
 • 2.759
 • 0
 • 2.759
 • 96.166
 • 0
 • 12.235
 • 83.931
 • 62.015
 • 679
 • 62.694
 • 1.260
 • 681
 • 1.941
 • 60.752
 • 2
 • 1.057
 • 59.698
 • 3.923
 • 1.305
 • 5.228
 • 272
 • 1.255
 • 1.527
 • 3.700
 • 0
 • 50
 • 3.650
 • 33.098
 • 240
 • 33.338
 • 17
 • 0
 • 17
 • 33.321
 • 0
 • 0
 • 33.321
 • 31.994
 • 0
 • 31.994
 • 94
 • 0
 • 94
 • 31.900
 • 228
 • 102
 • 32.026
 • 19.260
 • 3.254
 • 22.514
 • 282.464
 • 15.764
 • 298.229
 • -275.715
 • 4.398
 • 1.431
 • -272.748
 • 37.376
 • 37.376
 • 171
 • 171
 • 37.205
 • 285.526
 • 25.034
 • 310.560
 • 287.603
 • 17.703
 • 305.306
 • 5.254
 • 4.629
 • 14.875
 • -4.993

Een negatief resultaat na bestemming is een positief begrotingssaldo aangezien hier uitgegaan wordt van lasten minus baten.

Begrotingswijzigingen
Een overzicht van begrotingswijzigingen per programma van 1e bestuursrapportage 2021 tot begroting 2022 is opgenomen in bijlage 2 Begrotingshistorie.

II – Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden 2021

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Programma 1 - Bestuur
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 1
 • Programma 2 - Infrastructuur
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 2
 • Programma 3 - Omgeving
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 3
 • Programma 4 - Economie
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 4
 • Programma 5 - Mienskip
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 5
 • Programma 6 - Bedrijfsvoering
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 6
 • Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 7
 • Totaal programma’s en bedrijfsvoering
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo
 • Totaal
 • 80
 • 0
 • 80
 • 383.367
 • 178.827
 • 204.540
 • 155.295
 • 146.996
 • 8.299
 • 43.164
 • 20.053
 • 23.111
 • 453
 • 453
 • 0
 • 3.013
 • 0
 • 3.013
 • 75.187
 • 20.451
 • 54.736
 • 660.559
 • 366.780
 • 293.779
 • Begroting 2021
 • 80
 • 0
 • 80
 • 232.029
 • 85.237
 • 146.791
 • 120.572
 • 107.788
 • 12.784
 • 42.319
 • 3.377
 • 38.942
 • 453
 • 453
 • 0
 • 3.013
 • 0
 • 3.013
 • 75.187
 • 2.224
 • 72.963
 • 473.652
 • 199.079
 • 274.573
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21.578
 • 7.302
 • 14.276
 • 23.191
 • 7.276
 • 15.916
 • 662
 • 5.338
 • -4.676
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.424
 • -4.424
 • 45.432
 • 24.340
 • 21.092
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 46.162
 • 25.464
 • 20.698
 • 5.507
 • 17.549
 • -12.042
 • 90
 • 8.498
 • -8.408
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.601
 • -4.601
 • 51.759
 • 56.111
 • -4.353
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 47.390
 • 30.824
 • 16.566
 • 6.025
 • 14.304
 • -8.279
 • 94
 • 1.463
 • -1.370
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.601
 • -4.601
 • 53.508
 • 51.192
 • 2.317
 • Begroting 2025
 • 0
 • 0
 • 0
 • 36.208
 • 30.000
 • 6.208
 • 0
 • 79
 • -79
 • 0
 • 1.378
 • -1.378
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.601
 • -4.601
 • 36.208
 • 36.059
 • 150
*) Investeringen inclusief aandelen, leningen en inrichtingsprojecten
Print deze pagina