4. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Begroting

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2020 en de verwachte begrotingssaldi 2021-2025 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo (zie 1) niet ingezet zal worden. Het structureel begrotingssaldo bedraagt in 2030 € 3,9 mln. Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln. structurele ruimte willen overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag dat wij in mindering brengen op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 mln. bedraagt, en dat  € 20 mln. beschikbaar is voor de tussenbalans in 2021. Deze middelen zijn inmiddels volledig ingezet en worden daarom niet meer in mindering gebracht op de VAR.

Daarmee bedraagt het besteedbaar deel van de VAR aan het eind van deze collegeperiode € 124,7 mln. Eind 2025 bedraagt het saldo onder aftrek van een minimale stand van de VAR van € 10 mln., totaal € 117,1 mln.; dit saldo is meegenomen bij de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Beginsaldo
 • Rekeningresultaat 2020
 • Beschikking over reserve
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • VAR (besteedbaar)
 • 2021
 • 257,0
 • 32,8
 • -46,7
 • 0,4
 • 243,4
 • 243,4
 • 2022
 • 243,4
 • -55,4
 • 1,1
 • 189,2
 • -5,0
 • 184,2
 • 2023
 • 184,2
 • -48,9
 • 4,4
 • 139,7
 • -5,0
 • 134,7
 • -10,0
 • 124,7
 • 2024
 • 134,7
 • -2,5
 • 0,0
 • 132,1
 • -5,0
 • 127,1
 • 2025
 • 127,1
 • 0,0
 • 5,0
 • 132,1
 • -5,0
 • 127,1
 • -10,0
 • 117,1

De opbouw van de beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Vorming van en beschikking over reserve

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2020: dekking negatief begrotingssaldo
 • Begroting 2022: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2021
 • 46,7
 • 46,7
 • 2022
 • 55,4
 • 55,4
 • 2023
 • 48,9
 • 48,9
 • 2024
 • 1,0
 • 1,5
 • 2,5
 • 2025
 • 0,0
Print deze pagina