Bijlage 9: Totaaloverzicht voorstellen kadernota 2022

Begroting

Voorstellen kadernota 2022 (bedragen x € 1.000)

 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
 • Voorstel
 • Infrastructuur
 • Geluidhinder provinciale wegen
 • Preventie en voorlichting fiets
 • Omgeving
 • Faunabeheer-eenheid FBE
 • Faunabeheer-eenheid budgetsubsidie
 • Vergroenen schoolpleinen
 • Weidevogels predatiebeheer
 • Transitiefonds landbouw
 • Een ton voor een regenton
 • Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek
 • Mienskip
 • Bevrijdingsfestival
 • Herbestemming gebouwen
 • Netwerk duurzame dorpen
 • Schoolschaatsen
 • Fries landbouwmuseum
 • Fries natuurmuseum
 • Fries scheepvaartmuseum
 • Frysk Fieldlab
 • Viering van de vrijheid
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Algemeen cofinanciering GS voorwaardelijk
 • Breed Corona budget 2e pakket GS voorw
 • Thialf exploitatiebijdrage
 • Totaal voorstellen
 • Totaal (2022-2025)
 • 344
 • 280
 • 1.200
 • -600
 • 230
 • 600
 • 1.100
 • 110
 • 150
 • 180
 • 840
 • 110
 • 550
 • 301
 • 451
 • 151
 • 440
 • 75
 • 2.000
 • -75
 • 2.168
 • 10.605
 • Bedrijfs-voering
 • 30
 • 30
 • 100
 • 10
 • 60
 • 10
 • 50
 • 1
 • 1
 • 1
 • 40
 • 333
 • Totaal excl bedrijfs-voering
 • 344
 • 250
 • 1.200
 • -600
 • 200
 • 600
 • 1.000
 • 100
 • 150
 • 180
 • 780
 • 100
 • 500
 • 300
 • 450
 • 150
 • 400
 • 75
 • 2.000
 • -75
 • 2.168
 • 10.272
 • 2022
 • 86
 • 63
 • 300
 • -300
 • 125
 • 300
 • 400
 • 50
 • 75
 • 45
 • 780
 • 100
 • 125
 • 100
 • 150
 • 50
 • 100
 • 75
 • 2.000
 • -75
 • 542
 • 5.091
 • 2023
 • 86
 • 63
 • 300
 • -300
 • 75
 • 300
 • 400
 • 50
 • 75
 • 45
 • 125
 • 100
 • 150
 • 50
 • 100
 • 542
 • 2.161
 • 2024
 • 86
 • 63
 • 300
 • 200
 • 45
 • 125
 • 100
 • 150
 • 50
 • 100
 • 542
 • 1.761
 • 2025 ev
 • 86
 • 63
 • 300
 • 45
 • 125
 • 100
 • 542
 • 1.261

Noot: in de tabel zijn de effecten voor 2022-2025 opgenomen. Een deel van de voorstellen kent echter saldo in 2021 en/of in de jaren ná 2025.

Print deze pagina