Bijlage 3: Verloop vaste activa

Begroting

Verloop vaste activa

 • bedragen x € 1.000,-
 • Immateriële vaste activa
 • IMA bijdragen aan activa van derden
 • Overige investeringen met economisch nut
 • MA: gronden en terreinen
 • MA: bedrijfsgebouwen
 • MA: vervoermiddelen
 • MA: machines, apparaten en installaties
 • MA: overig
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
 • MA: grond-, weg- en waterbouwkundige werken
 • Financiële vaste activa
 • FA: kapitaalverstrekking aan deelnemingen
 • FA: leningen aan openbare lichamen
 • FA: leningen aan deelnemingen
 • FA: overige langlopende leningen
 • totaal vaste activa
 • Rekening 2020
 • 2.443
 • 44.804
 • 57.794
 • 1.270
 • 2.943
 • 3.657
 • 110.468
 • 316.921
 • 118.570
 • 55.875
 • 240.121
 • 32.122
 • 446.688
 • 876.520
 • Begroting 2021
 • 3.605
 • 74.425
 • 72.130
 • 3.819
 • 4.408
 • 5.817
 • 160.599
 • 418.465
 • 158.393
 • 40.075
 • 270.585
 • 44.371
 • 513.424
 • 1.096.093
 • Begroting 2022
 • 325
 • 87.835
 • 68.347
 • 3.603
 • 2.850
 • 5.300
 • 167.935
 • 421.869
 • 158.393
 • 39.475
 • 266.639
 • 42.477
 • 506.984
 • 1.097.113
 • Begroting 2023
 • 325
 • 73.582
 • 64.439
 • 3.398
 • 1.692
 • 4.796
 • 147.907
 • 427.229
 • 158.393
 • 38.875
 • 262.128
 • 35.714
 • 495.110
 • 1.070.571
 • Begroting 2024
 • 325
 • 73.492
 • 62.104
 • 3.193
 • 835
 • 4.292
 • 143.916
 • 431.577
 • 158.393
 • 38.275
 • 257.620
 • 34.231
 • 488.519
 • 1.064.337
 • Begroting 2020
 • 325
 • 73.402
 • 59.652
 • 2.994
 • 542
 • 3.808
 • 140.398
 • 436.461
 • 158.393
 • 37.675
 • 253.019
 • 32.832
 • 481.919
 • 1.059.103
Print deze pagina