Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begroting

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten en baten

Van 1e berap 2021 naar begroting 2022

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 21-4-2021:
 • - 8 No & Moarn pakket II
 • PS 26-5-2021:
 • - 8 Feangreideprogramma 2021-2030
 • PS 30-6-2021:
 • - 7 Jierstikken 2020
 • - 9 Kadernota 2022
 • - I 16 Deelnemersbijdrage IPO 2021-2025
 • - IV 5 Werken voor derden - Waddenfonds
 • - VI 11 Bestedingsritme Breed Cofinancieringsbudget onderdeel POP4
 • - VI 12 Bestedingsritme IKW Waddengebied/fonds
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS breed cofinancierings budget
 • GS breed corona budget
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2022
 • Baten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - 9 Kadernota 2022
 • - IV 5 Werken voor derden - Waddenfonds
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2022
 • Lasten - Baten
 • 2021
 • 26.552
 • 5
 • -3
 • 5
 • 0
 • 1
 • 1
 • 4
 • 0
 • 138
 • -3.806
 • -2.245
 • 0
 • 0
 • 6.260
 • 32.812
 • 292.734
 • 3
 • 1
 • 138
 • 2.997
 • 7.175
 • 299.908
 • -267.096
 • 2022
 • 23.394
 • 5.000
 • 2.500
 • 0
 • 1.467
 • 1
 • 1.210
 • -934
 • 0
 • 190
 • 0
 • -25
 • -3.301
 • 153
 • 6.261
 • 29.655
 • 292.023
 • 5.190
 • 1.210
 • 190
 • 3.056
 • 9.646
 • 301.669
 • -272.014
 • 2023
 • 35.216
 • 0
 • 0
 • 0
 • -296
 • 0
 • 1.210
 • -7.348
 • -38
 • 146
 • 0
 • 0
 • -3.264
 • 185
 • -9.405
 • 25.811
 • 296.552
 • 80
 • 1.210
 • 146
 • 1.779
 • 3.215
 • 299.767
 • -273.956
 • 2024
 • 21.615
 • 0
 • 0
 • 0
 • -112
 • 0
 • 0
 • 1.576
 • 38
 • 154
 • 0
 • 0
 • -3.258
 • 211
 • -1.392
 • 20.222
 • 296.581
 • -399
 • 0
 • 154
 • 1.632
 • 1.387
 • 297.968
 • -277.745
 • 2025
 • 23.170
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.286
 • 0
 • 0
 • 1.431
 • 0
 • -108
 • 0
 • 0
 • -3.262
 • 236
 • -418
 • 22.752
 • 297.144
 • -746
 • 0
 • -108
 • 1.942
 • 1.087
 • 298.231
 • -275.479
Print deze pagina