Programma 5: Mienskip

Begroting

Programma 5: Mienskip

Lasten en baten

Van 1e berap 2021 naar begroting 2022

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - 9 Kadernota 2022
 • - I 10 Cofinanciering Rijksregeling Volshuisvestingsfonds
 • - I 11 Taalbelied
 • - I 12 Bestedingsritme Projectsubsidie sociale leefbaarheid
 • - I 16 Deelnemersbijdrage IPO 2021-2025
 • - II 5 Vrijval Herbestemmingsregeling
 • - II 6 Vrijval Agenda Netwerk Noordoost (ANNO)
 • - II 7 Vrijval diverse subsidieplafonds Cultuur en Taal
 • - II 8 Toevoeging aan begrotingssaldo naar aanleiding van stelselwijziging lastneming subsidie in 2020
 • - IV 3 Regiodeal NOF Versnellingsagenda
 • - V B 10 Bestedingsritme Flexibele inzet woningbouw
 • - V B 11 Investeringsagenda dekking voor zwembad de Welle, verlenging budgetperiode en wijziging bestedingsritme
 • - V B 12 Bestedingsritme Ryksbydrage feroaring Kurrikulum
 • - V B 13 Bestedingsritme Demografische ontwikkelingen
 • - V B 14 Bestedingsritme Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • - V B 15 Bestedingsritme Nota plattelandsbeleid
 • - V B 7 Bestedingsritme Monitoring aandachtsgebieden
 • - V B 8 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfûns categorie B
 • - V B 9 Erfgoeddeal K(l)eigoed
 • GS:
 • GS breed corona budget
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2022
 • Baten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - V B 11 Investeringsagenda dekking voor zwembad de Welle, verlenging budgetperiode en wijziging bestedingsritme
 • GS:
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2022
 • Lasten - Baten
 • 2021
 • 65.891
 • 200
 • 250
 • 30
 • 80
 • -1
 • -10
 • -623
 • -84
 • -394
 • -185
 • 0
 • 8
 • -333
 • -413
 • -627
 • -140
 • 401
 • -218
 • -620
 • 470
 • 0
 • 29
 • 5.811
 • 71.703
 • 1.053
 • 1
 • 1.000
 • 2.053
 • 69.650
 • 2022
 • 55.390
 • 1.525
 • 750
 • -10
 • 10
 • -3
 • 0
 • 0
 • 0
 • -247
 • 0
 • -200
 • -4.000
 • 333
 • 353
 • 400
 • 140
 • -185
 • 274
 • 870
 • 0
 • 415
 • 29
 • 453
 • 55.843
 • 370
 • 0
 • 0
 • 370
 • 55.474
 • 2023
 • 50.982
 • 570
 • 0
 • -10
 • -90
 • -3
 • 0
 • 0
 • 0
 • -110
 • 0
 • 200
 • -3.000
 • 0
 • 61
 • 227
 • 0
 • -200
 • -636
 • 0
 • 0
 • 416
 • 29
 • -2.546
 • 48.436
 • 120
 • 0
 • 0
 • 120
 • 48.317
 • 2024
 • 40.991
 • 570
 • 0
 • -10
 • 0
 • -3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -16
 • 581
 • 0
 • 0
 • 418
 • 0
 • 1.539
 • 42.530
 • 20
 • 0
 • 0
 • 20
 • 42.510
 • 2025
 • 32.652
 • 270
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 419
 • 0
 • 686
 • 33.338
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 33.321
Print deze pagina