Bijlage 12: Verplichte indicatoren in het kader van de BBV

Begroting

Programma 1

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Indicatoren
 • Opkomst verkiezingen Tweede Kamer
 • Opkomst verkiezingen Provinciale Staten
 • Opkomst verkiezingen Gemeenteraad
 • 2017
 • 82,5%
 • nvt
 • nvt
 • 2018
 • nvt
 • nvt
 • 57,9%
 • 2019
 • nvt
 • 59,1%
 • nvt
 • 2020
 • nvt
 • nvt
 • nvt
 • 2021
 • nvt
 • nvt
 • nvt

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Indicatoren
 • Aantal gemeenten onder preventief toezicht
 • % gemeenten onder preventief toezicht
 • 2016
 • 1
 • 4,2%
 • 2017
 • 0
 • 0,0%
 • 2018
 • 0
 • 0,0%
 • 2019
 • 0
 • 0,0%
 • 2020
 • 0
 • 0,0%
 • 2021
 • 0
 • 0,0%

Programma 2

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Mobiliteit
 • Indicatoren
 • Klantwaardering Openbaar Vervoer
 • 2016
 • 7,6
 • 2017
 • 7,7
 • 2018
 • 7,8
 • 2019
 • 7,7
 • 2020
 • nnb
* Cijfers gewijzigd t.o.v. Jaarstukken 2020

Programma 3

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden
 • Indicatoren
 • Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN)
 • Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN)
 • Aantal hectare natuurgebied in gesubsidieerd beheer (SVNL)
 • 2016
 • 70
 • 159
 • 60.076
 • 2017
 • 143
 • 267
 • 58.146
 • 2018
 • 134
 • 696
 • 58.194
 • 2019
 • 122
 • 585
 • 58.212
 • 2020
 • 111
 • 372
 • 59.056
* Cijfers gewijzigd t.o.v. Jaarstukken 2020

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Waterkwaliteit (oppervlaktewater)
 • Indicatoren
 • % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit
 • 2016
 • 0,0%
 • 2017
 • 0,0%
 • 2018
 • 0,0%
 • 2019
 • 0,0%
 • 2020
 • 12,5%

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Emissie van broeikasgassen
 • Energieneutraliteit
 • Indicatoren
 • Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton)
 • Productie hernieuwbare energie (in PJ)
 • 2016
 • 4.438,2
 • 6,3
 • 2017
 • 4.255,4
 • 6,8
 • 2018
 • 4.311,1
 • 7,6
 • 2019
 • 4.115,1
 • 8,3
 • 2020
 • nnb
 • nnb
* Cijfers gewijzigd t.o.v. Jaarstukken 2020

Programma 4

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Werkgelegenheid
 • Indicatoren
 • Verhouding werkzame beroepsbevolking en totale beroepsbevolking (in %)
 • 2016
 • 93,7%
 • 2017
 • 94,9%
 • 2018
 • 96,1%
 • 2019
 • 96,8%
 • 2020
 • 96,1%

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Bruto Regionaal Product
 • Indicatoren
 • Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %)
 • 2.016
 • 0,012
 • 2.017
 • 0,036
 • 2.018
 • 0,046
 • 2.019
 • 0,037
 • 2.020
 • nnb
* Cijfers gewijzigd t.o.v. Jaarstukken 2020

Programma 5

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

 • Onderwerp
 • Restauratie-volume
 • Indicatoren
 • Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in absoluut aantal)
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 21
 • 2019
 • 18
 • 2020
 • 36
Print deze pagina