Bijlage 11: Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

Begroting

Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

 • Taakveld
 • Totaal 0.1
 • Totaal 0.2
 • Totaal 0.3
 • Totaal 0.4
 • Totaal 0.5
 • Totaal 0.6
 • Totaal 0.8
 • Totaal 0.9
 • Totaal 1.1
 • Totaal 1.2
 • Totaal 1.4
 • Totaal 1.5
 • Totaal 1.6
 • Totaal 1.9
 • Totaal 2.1
 • Totaal 2.2
 • Totaal 2.3
 • Totaal 2.9
 • Totaal 3.1
 • Totaal 3.2
 • Totaal 3.3
 • Totaal 3.4
 • Totaal 3.5
 • Totaal 3.9
 • Totaal 4.1
 • Totaal 4.3
 • Totaal 4.4
 • Totaal 4.5
 • Totaal 4.6
 • Totaal 4.9
 • Totaal 5.1
 • Totaal 5.2
 • Totaal 5.3
 • Totaal 5.9
 • Totaal 6.1
 • Totaal 6.3
 • Totaal 6.4
 • Totaal 6.9
 • Totaal 7.1
 • Totaal 7.2
 • Totaal 8.1
 • Totaal 8.2
 • Totaal 8.3
 • Totaal 8.9
 • Eindtotaal
 • Omschrijving taakveld
 • Uitkering provinciefonds
 • Opbrengst provinciale belastingen
 • Geldleningen en uitzettingen
 • Deelnemingen
 • Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten
 • Overhead
 • Mutaties reserves
 • Resultaat
 • Provinciale Staten
 • Gedeputeerde Staten
 • Bestuurlijke organisatie
 • Interbestuurlijk toezicht op de regio
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur, overige baten en lasten
 • Landwegen
 • Waterwegen
 • Openbaar vervoer
 • Verkeer en vervoer, overige baten en lasten
 • Waterkeringen
 • Kwantiteit oppervlaktewater
 • Kwantiteit grondwater
 • Kwaliteit oppervlaktewater
 • Kwaliteit grondwater
 • Water, overige baten en lasten
 • Bodembescherming
 • Geluidhinder
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Ontgronding
 • Duurzaamheid
 • Milieu, overige baten en lasten
 • Natuurontwikkeling
 • Beheer natuurgebieden
 • Beheer flora en fauna
 • Natuur, overige baten en lasten
 • Agrarische aangelegenheden
 • Kennis en innovatie
 • Recreatie en toerisme
 • Regionale economie, overige baten en lasten
 • Cultuur
 • Maatschappij
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Stedelijke vernieuwing
 • Ruimte, overige baten en lasten
 • Begroot U 2021
 • 0
 • 0
 • 2.501
 • 1.251
 • 3.598
 • 40.268
 • 71.430
 • 356
 • 3.916
 • 2.109
 • 769
 • 544
 • 32
 • 5.580
 • 64.629
 • 16.483
 • 62.804
 • 11.759
 • 11.653
 • 33.993
 • 906
 • 322
 • 277
 • 4.199
 • 4.753
 • 150
 • 9.101
 • 0
 • 11.858
 • 1.371
 • 19.786
 • 49.117
 • 19.146
 • 516
 • 18.884
 • 34.239
 • 11.249
 • 30.995
 • 39.561
 • 17.956
 • 33.733
 • 646
 • 998
 • 319
 • 643.757
 • Begroot U 2022
 • 0
 • 0
 • 2.329
 • 503
 • 6.069
 • 39.691
 • 26.271
 • 1.129
 • 3.805
 • 2.122
 • 176
 • 544
 • 33
 • 6.703
 • 51.013
 • 17.837
 • 60.613
 • 6.997
 • 1.727
 • 10.574
 • 906
 • 322
 • 334
 • 2.295
 • 1.194
 • 0
 • 9.171
 • 0
 • 15.528
 • 1.373
 • 13.756
 • 41.416
 • 18.165
 • 835
 • 7.559
 • 15.384
 • 10.605
 • 19.363
 • 38.912
 • 7.314
 • 18.244
 • 1.055
 • 1.180
 • 284
 • 463.327
 • Begroot U 2023
 • 0
 • 0
 • 2.133
 • 114
 • 6.578
 • 39.485
 • 20.776
 • 4.389
 • 3.805
 • 2.122
 • 176
 • 544
 • 33
 • 6.607
 • 43.543
 • 10.993
 • 65.415
 • 6.139
 • 211
 • 6.290
 • 906
 • 322
 • 314
 • 1.966
 • 844
 • 0
 • 8.913
 • 0
 • 7.374
 • 1.376
 • 13.337
 • 36.423
 • 17.012
 • 801
 • 5.355
 • 12.242
 • 8.439
 • 17.340
 • 37.792
 • 7.290
 • 18.110
 • 305
 • 400
 • 298
 • 416.508
 • Begroot U 2024
 • 0
 • 0
 • 2.108
 • 115
 • 12.200
 • 38.636
 • 10.494
 • 0
 • 3.795
 • 2.122
 • 176
 • 475
 • 33
 • 5.621
 • 41.528
 • 9.553
 • 56.764
 • 4.017
 • 193
 • 1.545
 • 891
 • 286
 • 277
 • 1.971
 • 304
 • 0
 • 8.871
 • 0
 • 1.540
 • 1.260
 • 7.728
 • 33.457
 • 14.280
 • 756
 • 2.287
 • 2.291
 • 3.600
 • 12.359
 • 35.702
 • 7.145
 • 7.794
 • 273
 • 348
 • 302
 • 333.095
 • Begroot U 2025
 • 0
 • 0
 • 2.022
 • 20
 • 18.103
 • 37.376
 • 4.629
 • 4.993
 • 3.795
 • 2.122
 • 126
 • 451
 • 33
 • 5.478
 • 36.086
 • 12.800
 • 56.672
 • 3.930
 • 187
 • 1.530
 • 886
 • 273
 • 266
 • 662
 • 289
 • 0
 • 8.632
 • 0
 • 1.462
 • 1.258
 • 7.085
 • 33.453
 • 14.361
 • 740
 • 1.917
 • 2.307
 • 3.566
 • 11.843
 • 28.402
 • 6.893
 • 4.643
 • 263
 • 331
 • 301
 • 320.181
 • Begroot I 2021
 • 202.746
 • 71.021
 • 8.234
 • 12.002
 • 64
 • 1.631
 • 266.654
 • 0
 • 153
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.521
 • 6.730
 • 3.208
 • 3.364
 • 1.920
 • 413
 • 26.913
 • 731
 • 0
 • 0
 • 775
 • 15
 • 0
 • 104
 • 86
 • 17.510
 • 27
 • 665
 • 1.179
 • 1.036
 • 0
 • 125
 • 1.137
 • 2.609
 • 6.131
 • 70
 • 2.500
 • 2.481
 • 0
 • 0
 • 0
 • 643.757
 • Begroot I 2022
 • 203.645
 • 71.021
 • 6.038
 • 12.142
 • 62
 • 904
 • 145.502
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.521
 • 4.859
 • 647
 • 1.735
 • 37
 • 0
 • 0
 • 731
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83
 • 86
 • 8.600
 • 27
 • 665
 • 670
 • 672
 • 0
 • 0
 • 8
 • 411
 • 1.131
 • 20
 • 0
 • 2.090
 • 0
 • 0
 • 0
 • 463.327
 • Begroot I 2023
 • 204.091
 • 71.021
 • 4.976
 • 7.642
 • 61
 • 898
 • 103.673
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.521
 • 1.142
 • 685
 • 2.605
 • 37
 • 0
 • 0
 • 731
 • 0
 • 0
 • 260
 • 0
 • 0
 • 83
 • 86
 • 8.044
 • 27
 • 665
 • 742
 • 826
 • 0
 • 0
 • 0
 • 508
 • 1.131
 • 20
 • 0
 • 5.014
 • 0
 • 0
 • 0
 • 416.508
 • Begroot I 2024
 • 205.501
 • 71.919
 • 4.606
 • 7.642
 • 59
 • 784
 • 28.233
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.074
 • 237
 • 686
 • 1.685
 • 37
 • 0
 • 0
 • 731
 • 0
 • 0
 • 1.164
 • 0
 • 0
 • 83
 • 86
 • 6.000
 • 27
 • 0
 • 220
 • 533
 • 0
 • 0
 • 0
 • 423
 • 0
 • 20
 • 0
 • 1.324
 • 0
 • 0
 • 0
 • 333.095
 • Begroot I 2025
 • 208.246
 • 72.980
 • 4.139
 • 7.642
 • 58
 • 171
 • 14.875
 • 0
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.074
 • 237
 • 687
 • 1.685
 • 37
 • 0
 • 0
 • 731
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83
 • 86
 • 6.000
 • 27
 • 0
 • 220
 • 670
 • 0
 • 0
 • 0
 • 423
 • 0
 • 17
 • 0
 • 73
 • 0
 • 0
 • 0
 • 320.181
Print deze pagina