Provinciale begroting 2022

De begroting is het huishoudboek van de provincie Fryslân. Wat zijn de plannen voor onze provincie? Wat kosten die plannen? En wat gaan we precies doen? In het topmenu bovenin de pagina kunt u switchen naar de begroting van andere jaren.

Samenvatting begroting 2022

Geluk op 1
De overkoepelende missie die we als Fryslân hebben is Geluk op 1 – de circulaire ontwikkeling naar een rijke brede welvaartsregio. De coronacrisis zet deze ontwikkeling van de brede welvaart flink onder druk. Het herstelmaatregelenpakket No en Moarn, moet op korte en middellange termijn daarin voor de Friese mienskip een stimulans zijn richting de nieuwe economie.
Het is niet bedoeld om gaten te vullen, maar om toekomstperspectief te geven. In 2022 zullen de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden om zo flexibel met de stakeholders hierop in te kunnen spelen.

Energiek Fryslân
In de eerste helft van 2021 is de Regionale Energiestrategie van Fryslân afgerond en gepresenteerd aan het Rijk. Daarin staat hoe Fryslân bij wil dragen aan de landelijke doelen. Het is bovendien de blauwdruk voor de plannen voor de komende jaren, die verwoord worden in een nieuw energieprogramma dat begin 2022 vastgesteld zal worden. Initiatieven door en voor de samenleving vormen daarin een belangrijke pijler, net als energiebesparing, aquathermie en een robuust energienetwerk. De doelen blijven onverminderd hoog: 33% duurzaam opgewekte energie in 2030 en 25% minder energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2010, plus een vermindering van de CO2-uitstoot met 49%.

lees hele samenvatting

Deze pagina is geschreven in het Fries. Leest u liever de Nederlandse versie? Met deze knop kunt u de taal veranderen.

Ik snap het!
Print deze pagina