Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: Friso Douwstra

Begroting

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Alliander NV
 • Vitens NV
 • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
 • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Lasten, baten en onvoorzien
Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering.

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.228
 • 0
 • 21.756
 • 3.567
 • 0
 • 26.552
 • 199.750
 • 71.111
 • 10.142
 • 4.858
 • 113
 • 3.193
 • 3.567
 • 0
 • 292.734
 • -266.182
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.641
 • 1.210
 • 0
 • 4.851
 • 1.210
 • 0
 • 1.210
 • 3.641
 • Realisatie per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16
 • 0
 • 125
 • 592
 • -54
 • 680
 • 51.584
 • 11.640
 • 7
 • 1
 • 17
 • 31
 • 132
 • 0
 • 63.412
 • -62.733
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 1.500
 • 510
 • 0
 • 2.016
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.016
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.206
 • 0
 • 23.772
 • 3.676
 • 54
 • 28.708
 • 148.166
 • 59.471
 • 10.135
 • 4.857
 • 96
 • 3.162
 • 4.645
 • 0
 • 230.531
 • -201.824

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 1.662
 • 0
 • 1.662
 • 17.673
 • 5.722
 • 851
 • 644
 • 24.890
 • 26.552
 • 286.153
 • 0
 • 286.153
 • 2.807
 • 3.129
 • 0
 • 644
 • 6.580
 • 292.734
 • -266.182
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.100
 • 3.640
 • 0
 • 111
 • 4.851
 • 4.851
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.099
 • 0
 • 0
 • 111
 • 1.210
 • 1.210
 • 3.641
 • Realisatie per 1-4
 • -38
 • 0
 • -38
 • 666
 • 0
 • 0
 • 51
 • 717
 • 680
 • 63.201
 • 0
 • 63.201
 • 180
 • 31
 • 0
 • 0
 • 211
 • 63.412
 • -62.733
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 8
 • 0
 • 8
 • 508
 • 1.500
 • 0
 • 0
 • 2.008
 • 2.016
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.016
 • Saldo
 • 1.692
 • 0
 • 1.692
 • 17.598
 • 7.862
 • 851
 • 704
 • 27.015
 • 28.708
 • 222.953
 • 0
 • 222.953
 • 3.725
 • 3.098
 • 0
 • 755
 • 7.579
 • 230.531
 • -201.824

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 1.228
 • 26.723
 • 4.915
 • 0
 • 32.867
 • 202.746
 • 71.021
 • 12.002
 • 6.666
 • 113
 • 3.193
 • 4.915
 • 0
 • 300.656
 • -267.790
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • -16.247
 • 0
 • -157
 • -16.404
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -16.404
 • Realisatie per 1-9
 • 29
 • 334
 • 2.217
 • -140
 • 2.439
 • 141.476
 • 41.511
 • 11.869
 • 2.765
 • 45
 • 82
 • 3.297
 • 17
 • 201.062
 • -198.622
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 17
 • 0
 • 614
 • 0
 • 631
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 631
 • Saldo
 • 1.183
 • 10.142
 • 2.084
 • -17
 • 13.393
 • 61.271
 • 29.510
 • 133
 • 3.901
 • 67
 • 3.111
 • 1.618
 • -17
 • 99.595
 • -86.202

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 1.467
 • 45
 • 1.513
 • 23.757
 • 6.842
 • 0
 • 755
 • 31.354
 • 32.867
 • 282.238
 • 45
 • 282.284
 • 14.488
 • 3.129
 • 0
 • 755
 • 18.373
 • 300.656
 • -267.790
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -157
 • 0
 • -157
 • -16.247
 • 0
 • 0
 • 0
 • -16.247
 • -16.404
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -16.404
 • Realisatie per 1-9
 • -9
 • 25
 • 16
 • 1.948
 • 0
 • 0
 • 475
 • 2.423
 • 2.439
 • 190.562
 • 0
 • 190.562
 • 10.085
 • 82
 • 0
 • 333
 • 10.500
 • 201.062
 • -198.622
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 19
 • 0
 • 19
 • 599
 • 0
 • 0
 • 13
 • 612
 • 631
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 631
 • Saldo
 • 1.301
 • 20
 • 1.321
 • 4.963
 • 6.842
 • 0
 • 267
 • 12.072
 • 13.393
 • 91.677
 • 45
 • 91.722
 • 4.403
 • 3.047
 • 0
 • 422
 • 7.873
 • 99.595
 • -86.202

Jaarstukken

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • Alliander NV
 • Vitens NV
 • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
 • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Lasten, baten en onvoorzien
Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering.

Vastgestelde beleidsnotities

 • Nota afschrijvingsbeleid Bouwurk
 • Nota ontwikkeling bestuurlijke planning en control
 • Nota reserves, voorzieningen en overlopende passiva
 • Nota actualisatie legesverordening
 • Nota waarderen, activeren en afschrijven
 • Nota begrotingsregels ‘als geld telt’
 • Nota uitvoering begroting
 • Nota weerstandsvermogen
 • Nota financieringsinstrumenten
 • Notitie vereenvoudiging financieel beleid
 • Normenkader
 • Notitie stelselwijziging lastneming subsidies
 • Aanpassing grensbedrag lastneming subsidies

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 6.957
 • 323.869
 • -316.912
 • -54.648
 • -371.560
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 13.430
 • 305.128
 • -291.697
 • -56.468
 • -348.166
 • Rekening 2021
 • 8.289
 • 309.215
 • -300.926
 • -49.646
 • -350.573
 • Saldo begroting en rekening
 • 5.141
 • -4.087
 • 9.229
 • -6.822
 • 2.407

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.728
 • 0
 • 3.343
 • 2.354
 • -468
 • 6.957
 • 218.096
 • 70.105
 • 14.508
 • 10.796
 • 95
 • 6.746
 • 2.354
 • 1.170
 • 323.869
 • -316.912
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.228
 • 0
 • 7.332
 • 5.113
 • -243
 • 13.430
 • 206.246
 • 71.721
 • 12.002
 • 6.666
 • 113
 • 3.267
 • 5.113
 • 0
 • 305.128
 • -291.697
 • Besteding 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.866
 • 0
 • 1.972
 • 4.006
 • 445
 • 8.289
 • 206.220
 • 71.855
 • 12.037
 • 6.680
 • 62
 • 7.071
 • 4.006
 • 1.284
 • 309.215
 • -300.926
 • Saldo 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • -638
 • 0
 • 5.361
 • 1.107
 • -689
 • 5.141
 • 26
 • -134
 • -35
 • -15
 • 50
 • -3.804
 • 1.107
 • -1.284
 • -4.087
 • 9.229

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 1.728
 • 3.343
 • 2.354
 • -468
 • 6.957
 • 218.096
 • 70.105
 • 14.508
 • 10.796
 • 95
 • 6.746
 • 2.354
 • 1.170
 • 323.869
 • -316.912
 • -50.611
 • -3.045
 • -991
 • -371.560
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 1.228
 • 7.332
 • 5.113
 • -243
 • 13.430
 • 206.246
 • 71.721
 • 12.002
 • 6.666
 • 113
 • 3.267
 • 5.113
 • 0
 • 305.128
 • -291.697
 • -45.517
 • -10.952
 • 0
 • -348.166
 • Rekening 2021
 • 1.866
 • 1.972
 • 4.006
 • 445
 • 8.289
 • 206.220
 • 71.855
 • 12.037
 • 6.680
 • 62
 • 7.071
 • 4.006
 • 1.284
 • 309.215
 • -300.926
 • -38.695
 • -10.952
 • 0
 • -350.573
 • Saldo begroting en rekening
 • -638
 • 5.361
 • 1.107
 • -689
 • 5.141
 • 26
 • -134
 • -35
 • -15
 • 50
 • -3.804
 • 1.107
 • -1.284
 • -4.087
 • 9.229
 • -6.822
 • 0
 • 0
 • 2.407

Overzicht Investeringen, Reserves en Voorzieningen programma 7

Investeringen

 • Bedragen €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 121.710
 • 0
 • 0
 • 121.710
 • uitgaven
 • 97.026
 • 0
 • 0
 • 97.026
 • bijdragen derden
 • 17.600
 • 0
 • 0
 • 17.600
 • Stand per 31-12-2021
 • 201.136
 • 0
 • 0
 • 201.136

Toelichting:

Dit betreft de financiële vaste activa. Dit zijn onder meer de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen aan deelnemingen.

Balanspost reserves

 • Bedragen € 1.000,-
 • R. Basisreserve
 • R. Vrij aanwendbare reserve (VAR)
 • R. Jaarovergang structurele budgetten
 • R. Risicobuffer
 • R. Weerstandsbuffer
 • R. WPF Ambitieagenda IJsselmeerk en stim verduurz
 • R. Lening herstelplan Thialf
 • R. Rente kapitaalverstrekking Alliander
 • Breed cofinancieringsbudget
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 10.000
 • 289.794
 • 193
 • 102.893
 • 100.000
 • 5.407
 • 0
 • 0
 • 16.177
 • 524.464
 • vormen
 • 0
 • 0
 • 2.426
 • 3.722
 • 0
 • 4.554
 • 260
 • 74
 • 8.927
 • 19.963
 • beschikken
 • 0
 • 46.726
 • 193
 • 504
 • 0
 • 102
 • 0
 • 0
 • 5.596
 • 53.121
 • Stand per 31-12-2021
 • 10.000
 • 243.068
 • 2.426
 • 106.111
 • 100.000
 • 9.858
 • 260
 • 74
 • 19.509
 • 491.306

Toelichting:

In bovenstaande tabel is het verloop en de stand van de reserves per 31 december 2021 opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met toekomstige vorming of onttrekking aan de reserves.

Basisreserve
De basisreserve wordt als de primaire buffer beschouwd voor het opvangen van risico’s welke kunnen leiden tot een negatief jaarresultaat.

Vrij aanwendbare reserve (VAR)
De VAR is bedoeld voor tijdelijke uitgaven in komende jaren en fungeert als reserve voor het geval het begrotingssaldo bij het opmaken van de begroting negatief is. Een toelichting op de vrij aanwendbare reserve (VAR) kunt u vinden in bijlage 1 van het financieel kader.

Reserve Jaarovergang structurele budgetten
Deze reserve betreft de openstaande subsidieplafonds bij de structurele budgetten die in latere jaren tot besteding komen. De verplichtingen van die structurele budgetten zijn in de beleidsprogramma’s opgenomen.

Reserve Risicobuffer
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van het risico van de uitgezette en nog uit te zetten revolverende middelen (zie paragraaf 4. Financiering en beleggingen).

Reserve Weerstandsbuffer
De weerstandsbuffer is bedoeld voor het opvangen van het risico zoals berekend in de stresstest.

Reserve Windpark ambitieagenda
Op 26 februari 2020 hebben Provinciale Staten besloten tot vorming van deze reserve waarmee een deel van het rendement gereserveerd wordt voor het uitvoeren van ambities IJsselmeerkust en stimulering verduurzaming.

Reserve lening herstelplan Thialf
Op 17 juni 2021 hebben Provinciale Staten besloten tot vorming van deze reserve. Deze reserve is bedoeld ter dekking van de eventueel te vormen risicovoorziening voor de verstrekte lening herstelplan Thialf.

Reserve Rente kapitaalverstrekking Alliander
De staten hebben middels een motie besloten tot het reserveren van de rente op de kapitaalverstrekking Alliander ter dekking van mogelijk lager dividend in de toekomst.

Reserve Breed cofinancieringsbudget
De Reserve Breed cofinancieringsbudget is ingesteld in het kader van de notitie vereenvoudiging financieel beleid. Dit betreft o.a. budgetten POP3, Europese programma’s en Waddenfonds/Investeringskader Wadden. Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de paragraaf grote projecten.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen € 1.000,-
 • A1311 V. Deelnemingen
 • A1322 V. Lening herstelplan Thialf
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 8.033
 • 431
 • 8.464
 • toevoeging
 • 504
 • 967
 • 1.471
 • aanwending
 • 7
 • 0
 • 7
 • Stand per 31-12-2021
 • 8.530
 • 1.398
 • 9.928

Toelichting:

Het betreft hier een voorziening voor de afwaardering van deelnemingen in o.a. FOM en Thialf. Daarnaast een voorziening voor de verstrekte lening herstelplan Thialf.

Print deze pagina