1. Overzicht Grote projecten

Tweede bestuursrapportage

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:

Infrastructurele projecten

2.   Spoorprojecten
2a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
2c. Station Leeuwarden Werpsterhoeke
2d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Verwacht je dat eind 2021 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2020 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
2 Spoorprojecten
2a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen
2c Station Leeuwarden Werpsterhoeke
2d Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Sneek

Overige projecten

3.   Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4.   Europese watertechnologiehub
5.   De Nieuwe Afsluitdijk
5a. Programma De Nieuwe Afsluitdijk
5b. Vismigratierivier
5c. De bruggen en de sluis Kornwerderzand
6.   Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
7.   Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
8.   Uitvoering natuuropgave
9.   Breed cofinancieringsbudget
10. Corona maatregelen

Gewenste resultaten

Verwacht je dat eind 2021 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2020 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
3 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4 Europese watertechnologiehub
5 De Nieuwe Afsluitdijk
5a Programma De Nieuwe Afsluitdijk
5b Vismigratierivier
5c De bruggen en de sluis Kornwerderzand
6 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
7 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
8 Uitvoering natuuropgave
9 Breed Cofinancieringsbudget
10 Corona maatregelen
Print deze pagina