Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Tweede bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Baten
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • Bestuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Totaal baten
 • 2021
 • 21
 • 2.959
 • 203
 • 594
 • 150
 • 3.927
 • 21
 • 3.109
 • 203
 • 594
 • 3.927
 • 2022
 • 1.125
 • 333
 • 150
 • 1.608
 • 1.275
 • 333
 • 1.608
 • 2023
 • 725
 • 333
 • 1.058
 • 725
 • 333
 • 1.058
 • 2024
 • -54
 • 333
 • 279
 • -54
 • 333
 • 279
 • 2025
 • -454
 • -454
 • -454
 • -454

Overlopende passiva x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 3
 • Baten
 • 3
 • 3
 • Omschrijving
 • Deltaprogramma Waddengebied
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 3 2021-2025
 • Totaal lasten
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 2016-2020
 • Bestuursakkoord Waterketen 3 2021-2025
 • Totaal baten
 • 2021
 • 30
 • 70
 • 100
 • 171
 • -171
 • 0
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025

Voorzieningen x € 1.000

 • Progr.
 • Baten
 • 3
 • Omschrijving
 • Grondwaterplan
 • Totaal baten
 • 2021
 • -5
 • -5
 • 2022
 • -5
 • -5
 • 2023
 • -5
 • -5
 • 2024
 • -5
 • -5
 • 2025
 • -5
 • -5

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 4
 • Baten
 • 2
 • 3
 • 4
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Totaal baten
 • 2021
 • -27.063
 • 368
 • 53
 • -26.642
 • -5.658
 • 3.033
 • 53
 • -2.572
 • 2022
 • 10.020
 • 10.020
 • 6.000
 • 6.000
 • 2023
 • 11.146
 • 11.146
 • 2024
 • 2.807
 • 2.807
 • 2025
 • 3.953
 • 3.953

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Mienskip
 • Stelpost nominaal
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 170
 • 5
 • 145
 • -5
 • -315
 • 0
 • 2022
 • 316
 • 5
 • 110
 • -169
 • -262
 • 0
 • 2023
 • 316
 • 5
 • 110
 • -169
 • -262
 • 0
 • 2024
 • 316
 • 5
 • 110
 • -169
 • -262
 • 0
 • 2025
 • 316
 • 5
 • 110
 • -169
 • -262
 • 0

4) Financieel kader

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij periodiek rente toerekeningen actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten.

Exploitatie x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • 7
 • Omschrijving
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2021
 • 748
 • 748
 • 748
 • 748
 • 2022
 • 528
 • 528
 • 528
 • 528
 • 2023
 • 908
 • 908
 • 908
 • 908
 • 2024
 • 1.165
 • 1.165
 • 1.165
 • 1.165
 • 2025
 • 950
 • 950
 • 950
 • 950

5) Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Exploitatie x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • Baten
 • 4
 • Omschrijving
 • DNA programmakosten
 • DNA Vismigratie deel 2
 • Milieubeleidsplan wettelijke taken
 • Opruiming drugsafval IPO BIJ12 2021-2024
 • Beschikking bodemsanering (algemeen)
 • Bodeminformatiebeheer
 • Milieubeleidsplan spoor 2
 • Milieubeleidsplan wettelijke taken
 • Toezicht Wet Natuurbescherming
 • Uitvoering VTH taken waaronder Brzo+
 • Wet uitvoering WABO
 • Uitvoering VTH taken waaronder Brzo+
 • Innovatie Pact Fryslan: Toerisme Alliantie Fryslan
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorg
 • Noordelijke clusterorganisaties 2020-2023
 • Dansdivisie
 • Nij Poadium algemeen
 • Cedin Frysk yn it underwiis
 • Fryske Taal yn it Underwiis
 • Fryske Taal yn it Underwiis
 • Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO
 • Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO
 • IFZ I Managing security
 • Totaal lasten
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorg
 • Noordelijke clusterorganisaties 2020-2023
 • Totaal baten
 • 2021
 • 57
 • -57
 • -13
 • -45
 • -28
 • 85
 • 373
 • -373
 • 1
 • 79
 • -79
 • -100
 • 100
 • -40
 • 40
 • 12
 • -12
 • -80
 • 80
 • 0
 • 79
 • -79
 • 0
 • 2022
 • 10
 • -10
 • -13
 • -45
 • -28
 • 85
 • 373
 • -373
 • 1
 • -260
 • 260
 • -40
 • 40
 • 12
 • -12
 • -80
 • 80
 • 0
 • 0
 • 2023
 • 10
 • -10
 • -13
 • -45
 • -28
 • 85
 • 373
 • -373
 • 1
 • -260
 • 260
 • -40
 • 40
 • 12
 • -12
 • -80
 • 80
 • 0
 • 0
 • 2024
 • 10
 • -10
 • -13
 • -45
 • -28
 • 85
 • 373
 • -373
 • 1
 • -40
 • 40
 • 12
 • -12
 • -80
 • 80
 • 0
 • 0
 • 2025
 • -13
 • -45
 • -28
 • 85
 • 120
 • -120
 • 1
 • 12
 • -12
 • -80
 • 80
 • 0
 • 0

6) Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 7
 • Baten
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 7
 • Omschrijving
 • BCB EU Interreg Europe Nightlight
 • BCB EU Interreg VB BIOCAS
 • BCB P4 POP 3+ Npi water modulatie uitvoeringsk
 • BCB P4 POP 3+ Npi water KRW uitvoeringskosten
 • BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten
 • BCB EU Interreg VB Inland Waterway Transp solut
 • BCB EU Project Fryslan Fernijt IV
 • BCB EU Interreg VB Inno-Quarters
 • BCB EU Interreg Europe Islands of Innovations
 • BCB EU Interreg VB Futures by design
 • BCB EU Interreg Europe Biodiv Governance BIOGOV
 • BCB EU Interreg Europe Iwatermap
 • BCB EU Interreg VB Europe Delta Lady
 • BCB EU Interreg VB Noordzeeproject BEESPOKE
 • BCB EU Interreg VB Prowad Link
 • BCB EU EFRO/EZ Project Microserver
 • BCB EU DistriSense
 • BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw
 • Totaal lasten
 • BCB EU Interreg Europe Iwatermap
 • BCB EU Interreg Europe Islands of Innovations
 • BCB EU Interreg VB Europe Delta Lady
 • BCB EU Interreg VB Inno-Quarters
 • BCB EU Interreg VB Inland Waterway Transp solut
 • BCB EU Project Fryslan Fernijt IV
 • BCB EU Interreg Europe Biodiv Governance BIOGOV
 • BCB EU DistriSense
 • BCB EU EFRO/EZ Project Microserver
 • BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw
 • Totaal baten
 • 2021
 • -6
 • -37
 • -266
 • -340
 • 607
 • -7
 • 383
 • -78
 • -16
 • -51
 • -75
 • -39
 • -6
 • -54
 • -15
 • -29
 • -30
 • 59
 • 0
 • -8
 • -16
 • -6
 • -78
 • -7
 • 134
 • -19
 • -30
 • -8
 • 38
 • 0
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025

7) Lastneming subsidies

Exploitatie x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 4
 • 5
 • 4
 • 5
 • Baten
 • 2
 • 4
 • 5
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Economie
 • Mienskip
 • Economie
 • Vorming reserve
 • Mienskip
 • Vorming reserve
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Beschikking over reserve
 • Economie
 • Beschikking over reserve
 • Mienskip
 • Beschikking over reserve
 • Totaal baten
 • 2021
 • -335
 • -3.400
 • -2.333
 • 3.400
 • 2.668
 • 0
 • -335
 • 335
 • 0
 • 2022
 • 1.700
 • 889
 • 2.589
 • 1.700
 • 889
 • 2.589
 • 2023
 • 1.700
 • 889
 • 2.589
 • 1.700
 • 889
 • 2.589
 • 2024
 • 889
 • 889
 • 889
 • 889
 • 2025

Reserve x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • Beschikking over reserve Gebiedsbudget
 • Beschikking over beklemde reserve subsidies
 • Totaal lasten
 • Vorming beklemde reserve subsidies
 • Totaal baten
 • 2021
 • -335
 • 335
 • 0
 • 6.068
 • 6.068
 • 2022
 • 2.589
 • 2.589
 • 2023
 • 2.589
 • 2.589
 • 2024
 • 889
 • 889
 • 2025

8) Jaarovergang

In onderstaande tabel is de jaarovergang van tijdelijke budgetten en reserves opgenomen.

Exploitatie x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • 5
 • Baten
 • 5
 • Omschrijving
 • Mienskip
 • Totaal lasten
 • Beschikking over reserve
 • Mienskip
 • Totaal baten
 • 2021
 • 1.023
 • 1.023
 • 1.023
 • 1.023
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025

Reserve x € 1.000

 • Progr.
 • Lasten
 • Omschrijving
 • Beschikking over Reserve Ticketrisico's culturele producties
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 1.023
 • 1.023
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
Print deze pagina