Ontwikkeling financieel kader

Tweede bestuursrapportage

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht:
Onderdeel 1: Onze uitgangspunten
Onderdeel 2: Ontwikkeling begrotingssaldo
Onderdeel 3: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Print deze pagina