Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.7 Werken voor derden

Jaarstukken

De provincie voert een aantal werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De component bedrijfsvoering (inzet capaciteit) hierin is opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering. De overige lasten zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie. In dat geval worden de lasten in dit beleidsveld geraamd. De lasten worden gedekt door de bijdrage van derden die wij hiervoor ontvangen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werken voor derden.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • FUMO
 • Brugbediening Leeuwarden
 • Data Fryslân
 • Doorontwikkeling spraakherkenner
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • Rijkswaterstaat realisatie KRW en N2000 IJsselmeerkust
 • 11Fountains
 • Leeuwarden baggeren
 • Holwerd aan Zee
 • IPO BIJ12: Monitoringsonderzoek ganzen
 • Overige
 • Totaal lasten
 • Baten
 • FUMO
 • Brugbediening Leeuwarden
 • Data Fryslân
 • Doorontwikkeling spraakherkenner
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • Rijkswaterstaat realisatie KRW en N2000 IJsselmeerkust
 • 11Fountains
 • Leeuwarden baggeren
 • Holwerd aan Zee
 • IPO BIJ12
 • Overige
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 712
 • 61
 • 35
 • 151
 • 26
 • 161
 • 0
 • 1.143
 • 2
 • 0
 • 0
 • 64
 • 2.354
 • 712
 • 61
 • 35
 • 151
 • 26
 • 161
 • 0
 • 1.143
 • 2
 • 0
 • 0
 • 64
 • 2.354
 • 0
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 633
 • 94
 • 0
 • 136
 • 19
 • 160
 • 328
 • 0
 • 0
 • 2.110
 • 282
 • 1.351
 • 5.113
 • 633
 • 94
 • 0
 • 136
 • 19
 • 160
 • 328
 • 0
 • 0
 • 2.110
 • 282
 • 1.351
 • 5.113
 • 0
 • Rekening 2021
 • 622
 • 71
 • 0
 • 136
 • 21
 • 154
 • 311
 • 0
 • 0
 • 1.355
 • 92
 • 1.244
 • 4.006
 • 622
 • 71
 • 0
 • 136
 • 21
 • 154
 • 311
 • 0
 • 0
 • 1.355
 • 92
 • 1.244
 • 4.006
 • 0
 • Verschil begroting en rekening
 • 11
 • 23
 • 0
 • 0
 • -2
 • 6
 • 18
 • 0
 • 0
 • 755
 • 190
 • 107
 • 1.107
 • 11
 • 23
 • 0
 • 0
 • -2
 • 6
 • 18
 • 0
 • 0
 • 755
 • 190
 • 107
 • 1.107
 • 0
Print deze pagina