Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.3 Dividenden

Jaarstukken

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Alliander
 • Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
 • Vitens
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Totaal baten
 • Realisatie 2020
 • 14.366
 • 46
 • 0
 • 96
 • 14.508
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 11.860
 • 15
 • 0
 • 127
 • 12.002
 • Rekening 2021
 • 11.862
 • 38
 • 0
 • 136
 • 12.037
 • Verschil begroting en rekening
 • -2
 • -23
 • 0
 • -9
 • -35

Toelichting:

De BNG en NWB hebben dit jaar het dividend over 2020 én het nog niet uitgekeerde deel van 2019 uitbetaald.

Print deze pagina