Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.1 Provinciefonds

Jaarstukken

De raming van het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de december circulaire 2021 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen. Deze laatste uitkeringen worden voor een bepaald doel aan de provincie toegekend. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering – structureel
 • Algemene uitkering – incidenteel
 • Afrekening boekjaar 2019 en 2020
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 1
 • Waddenfonds
 • Programma 3
 • Bodemsanering
 • Drugsdumpingen
 • Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
 • Conferentie Gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • Programma 5
 • Monumentenzorg
 • DINGtiid
 • Wet gebruik Friese taal
 • Fryske Akademie
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal
 • Begroting 2021
 • 192.028
 • -
 • 762
 • 192.791
 • 9.626
 • 645
 • 10
 • 26
 • 41
 • 1.349
 • 29
 • 150
 • 1.559
 • 13.456
 • 206.246
 • Begroting 2022
 • 192.394
 • 113
 • 192.507
 • 9.626
 • 10
 • 26
 • 1.349
 • 29
 • 150
 • 1.559
 • 12.749
 • 205.256
 • Begroting 2023
 • 192.980
 • 128
 • 193.109
 • 9.626
 • 10
 • 26
 • 1.349
 • 29
 • 150
 • 1.559
 • 12.749
 • 205.857
 • Begroting 2024
 • 194.499
 • 128
 • 194.627
 • 9.626
 • 10
 • 26
 • 1.349
 • 1.559
 • 12.570
 • 207.197
 • Begroting 2025
 • 197.263
 • 128
 • 197.751
 • 9.626
 • 1.349
 • 1.559
 • 12.534
 • 210.285

Toelichting:

In de circulaires van 2021 zijn de algemene uitkeringen van het jaar 2019 en 2020 definitief vastgesteld. Dit bedrag is verrekend met de algemene uitkering over 2021.

Print deze pagina