9.1 Overzicht projecten

Jaarstukken

Infrastructurele projecten

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:
1    RSP Spoorprojecten
1a  Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
1b  Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
1c  Station Werpsterhoeke
1d  Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

 • Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel van het project gerealiseerd.
 • Mogelijke verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie van het project, waardoor het doel van het project waarschijnlijk niet wordt gehaald
 • Het doel van het project wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.

Tijd

 • Project ligt qua tijdsplanning op schema (het project wordt opgeleverd zoals in de begroting is vermeld)
 • Project met risico voor mogelijke afwijkingen in tijd (Er doen zich zaken voor die een risico vormen voor het opleveringsjaar, mogelijke eerdere oplevering valt hier ook onder)
 • Projecten met overschrijding in tijd (project wordt later opgeleverd)

Geld

 • Project ligt qua bestedingen op schema (project wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget, onderbestedingen vallen hier ook onder)
 • Project met risico voor mogelijke overschrijdingen in krediet
 • Projecten met overschrijding van het krediet
  Beleid Tijd Geld
1 Spoorprojecten
1a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
1b Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen
1c Station Werpsterhoeke
1d Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Sneek

Overige projecten

2    Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
3    Europese watertechnologiehub
4    De Nieuwe Afsluitdijk
4a  Programma De Nieuwe Afsluitdijk
4b  Vismigratierivier
4c  De bruggen en de sluis Kornwerderzand
5    Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
6    Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Gewenste resultaten

Beleid

 • Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel van het project gerealiseerd.
 • Mogelijke verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie van het project, waardoor het doel van het project waarschijnlijk niet wordt gehaald
 • Het doel van het project wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.

Tijd

 • Project ligt qua tijdsplanning op schema (het project wordt opgeleverd zoals in de begroting is vermeld)
 • Project met risico voor mogelijke afwijkingen in tijd (Er doen zich zaken voor die een risico vormen voor het opleveringsjaar, mogelijke eerdere oplevering valt hier ook onder)
 • Projecten met overschrijding in tijd (project wordt later opgeleverd)

Geld

 • Project ligt qua bestedingen op schema (project wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget, onderbestedingen vallen hier ook onder)
 • Project met risico voor mogelijke overschrijdingen in krediet
 • Projecten met overschrijding van het krediet
  Beleid Tijd Geld
2 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
3 Europese watertechnologiehub
4 De Nieuwe Afsluitdijk
4a programma De Nieuwe Afsluitdijk
4b Vismigratierivier
4c De bruggen en de sluis Kornwerderzand
5 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
6 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Programma’s

7    Uitvoering natuuropgave
8    Breed cofinancieringsbudget
9    Corona maatregelen

Gewenste resultaten

Beleid

 • Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel van het project gerealiseerd.
 • Mogelijke verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie van het project, waardoor het doel van het project waarschijnlijk niet wordt gehaald
 • Het doel van het project wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.

Tijd

 • Project ligt qua tijdsplanning op schema (het project wordt opgeleverd zoals in de begroting is vermeld)
 • Project met risico voor mogelijke afwijkingen in tijd (Er doen zich zaken voor die een risico vormen voor het opleveringsjaar, mogelijke eerdere oplevering valt hier ook onder)
 • Projecten met overschrijding in tijd (project wordt later opgeleverd)

Geld

 • Project ligt qua bestedingen op schema (project wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget, onderbestedingen vallen hier ook onder)
 • Project met risico voor mogelijke overschrijdingen in krediet
 • Projecten met overschrijding van het krediet
  Beleid Tijd Geld
7 Uitvoering natuuropgave
8 Breed Cofinancieringsbudget
9 Corona maatregelen

 

Print deze pagina