Paragraaf 9: Grote projecten

Jaarstukken

In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Staten hebben -meestal op voorstel van GS-  bepaald welke projecten en uitvoeringsprogramma’s zijn opgenomen in deze paragraaf. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
  • Wat heeft het gekost?
  • Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2021 genomen?
  • Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?

Verklaring tabelkleuren tijd en geld
Rood     =     Projecten met overschrijding in tijd of van het krediet
Oranje   =     Project met risico voor mogelijke afwijkingen in tijd of het krediet
Groen    =     Project ligt op schema wat betreft tijdsplanning en bestedingen.

Print deze pagina