6.1 Samenvatting grondbezit

Jaarstukken

De inzet van grond wordt een steeds belangrijkere factor om onze grote opgaven rondom natuur, veenweide en stikstof te kunnen realiseren. We werken hierin nauw samen met onze partners in het veld want de provincie alleen kan de opgaven niet realiseren.

Vaak dienen er complexe grondpuzzels in een gebied te worden gelegd, zodat landbouw en natuur goed samen kunnen gaan. We werken vanuit gebiedsplannen en een daarop gebaseerd aankoopstrategieplan waar wij samen aan de inzet van gronden in het gebied wordt gewerkt.

Print deze pagina