4.6 Ontwikkeling financiële markten

Jaarstukken

De afgelopen crisisjaren en de huidige matige economische groei in Europa heeft verregaande gevolgen voor de tarieven op de geld- en kapitaalmarkt.

Geldmarktrente
De hoogte van de kortlopende rente wordt bepaald door de ontwikkelingen op de geldmarkt en deze wordt in belangrijke mate beïnvloed door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft in de afgelopen jaren, vanwege de lage economische groei in Europa, de Refirente steeds verder verlaagd tot 0%. De kortlopende rente (3 maand) was begin 2021 -/- 0,55% en is gedurende het jaar verder gedaald tot -/- 0,57%. De geldmarktrente (Euribor) is voor alle looptijden negatief. De rentevergoeding voor het aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist is nihil.

Kapitaalmarktrente
De langlopende rente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De hoogte van de langlopende rente wordt onder meer gebaseerd op de economische verwachtingen, de inflatie en de politieke ontwikkelingen. De Nederlandse kapitaalmarktrente (10 jaar) was begin 2021 -/- 0,49% en daalde gedurende het jaar verder door de lage groei en matige economische verwachtingen. Per eind 2021 is de kapitaalmarktrente  -/- 0,03%.

Print deze pagina