4.1 Ontwikkeling financieringssaldo

Jaarstukken

Het saldo van de liquide middelen is in 2021 gestegen met € 3 mln. en bedraagt per einde van het jaar € 300 mln. positief. Er was een daling van de liquide middelen verwacht, maar er is in 2021 minder uitgegeven dan gepland. Daarnaast is er een incidentele bedrag van Alliander ontvangen van € 31 mln. De liquide middelen van de provincie worden aangehouden bij de schatkist.

Het financieringssaldo (EMU-saldo) voor 2021 is € 48,8 mln. negatief, wat betekent dat er in het jaar meer is uitgegeven dan is ontvangen. Het EMU-saldo wijkt af van de mutatie van de liquide middelen omdat het EMU-saldo op een andere manier wordt berekend, zie ook bijlage 3 EMU-saldo.

Print deze pagina