2.4 Mutaties risico’s

Jaarstukken

Hieronder staan de mutaties ten opzichte van de risico’s zoals gepresenteerd in de begroting 2021.

Gewijzigde risico’s:
Inhoudelijk zijn de risico’s conform de weerstandsparagraaf van de begroting 2022. Wel is de inschatting van de omvang en kans voor een aantal risico’s aangepast waardoor sprake is van een toename van de benodigde weerstandscapaciteit, van € 175,5 mln. (begroting) naar € 185,7 mln. (jaarstukken). Belangrijkste oorzaak van deze toename zijn de hogere uitgezette revolverende middelen.

Print deze pagina