2.3 Weerstandsvermogen

Jaarstukken

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen - Bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen C – A
 • 31-12-2020 (jaarrekening 2020)
 • 172.900
 • 396.200
 • 2,29
 • 223.300
 • 373.600
 • 2,16
 • 200.700
 • 1-1-2022 (begroting 2022)
 • 175.500
 • 382.200
 • 2,18
 • 206.700
 • 356.700
 • 2,03
 • 181.200
 • 31-12-2021 (jaarrekening 2021)
 • 185.700
 • 391.300
 • 2,11
 • 205.600
 • 366.700
 • 1,97
 • 181.000

Toelichting:

De benodigde weerstandscapaciteit per 31 december 2021 is ten opzichte van de begroting 2022 toegenomen door met name het verhoogde risico bij de uitgezette revolverende middelen. De beschikbare weerstandscapaciteit ook is daarentegen gedaald. Dat is met name het gevolg van een afname van de bestemmingsreserves.
Hierdoor is de ratio weerstandsvermogen incl. de onbenutte belastingcapaciteit per 31 december 2021 (2,11) gedaald ten opzichte van de  ratio per 31 december 2020 (2,29).
Voor een verklaring van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt verwezen naar onderdeel 1 van deze paragraaf. En voor een verklaring voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt verwezen naar onderdeel 2 van deze paragraaf.

Conclusie
In de nota weerstandsvermogen is de norm voor het weerstandsvermogen gesteld op een bandbreedte tussen de 1,4 en 2,0. In deze nota is eveneens opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 er een heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden.

De berekende beschikbare weerstandscapaciteit, excl. de onbenutte belastingcapaciteit is circa twee (1,97) en valt binnen de bandbreedte. Daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina