Paragraaf 1: Provinciale heffingen

Jaarstukken

De provincie heeft verschillende inkomstenbronnen. Eén van die bronnen is de provinciale heffingen. In afnemende volgorde van omvang bestaan die heffingen uit:

  1. Opcenten op de motorrijtuigenbelasting
  2. Grondwaterbelasting
  3. Leges

De legesverordening is in november 2018 voor het laatst vastgesteld door de Staten. Er is een start gemaakt met de actualisatie van de legesverordening in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet die op 1 januari 2023 van kracht wordt.

Print deze pagina