1.2 Ontwikkeling begrotingssaldo

Jaarstukken

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal niet beleidsmatige wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2021 tot aan de jaarrekening 2021 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2021 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2020. Na verwerking van de effecten van de wijzigingen van de 2e berap hebben uw Staten in de vergadering van november een begrotingswijziging vastgesteld. Ten slotte zijn ook de effecten van de september- en decembercirculaire en de wijzigingen onder mandaat GS in onderstaande overzicht verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2020.

Bij de 1e berap 2021 is een aantal een aantal wijzigingen onder PS- en GS-mandaat vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo.

Vervolgens zijn door GS de aannames met betrekking tot het provinciefonds en nominaal en het dividend onder mandaat in de begroting verwerkt. Daarnaast is de meicirculaire provinciefonds 2021 verwerkt. De vaststelling van de kadernota, de resultaatbestemming bij de jaarrekening en separate PS-besluiten resulteren eveneens in een bijstelling van het begrotingssaldo. Hiermee is het begrotingssaldo voor de begroting 2022 bepaald.

Bij de 2e berap zijn eveneens een aantal wijzigingsvoorstellen voorgelegd waarvan een aantal van invloed zijn op het begrotingssaldo.

Na verwerking van de effecten van de wijzigingen van de 2e berap hebben uw Staten in de vergaderingen in oktober t/m november nog een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. Ten slotte zijn ook de effecten van de september- en decembercirculaire en de overige wijzigingen onder mandaat GS in onderstaande overzicht verwerkt.

Tot slot is de onderbesteding 2021 opgenomen wat uiteindelijk leidt tot het rekeningresultaat 2021.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2021
 • Voorstellen PS 2e berap 2020
 • Voorstellen GS 2e berap 2020
 • Begrotingssaldo bij tweede berap 2020
 • GS provinciefonds – effecten septembercirculaire 2020
 • PS 25-11-2020 Ymplementaasjeplan enerzjeneutrale provinsje
 • GS provinciefonds – effecten decembercirculaire 2020
 • Begrotingsaldo bij jaarrekening 2020
 • GS rentevergoeding voorfinanciering
 • Voorstellen PS 1e berap 2021
 • Voorstellen GS 1e berap 2021
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2021
 • Correctie jaarschijf
 • GS actualisatie investeringen
 • GS provinciefonds - effecten meicirculaire
 • PS 21-4-2021 No & Moarn pakket II
 • PS 23-6-2021 Marrekrite jierstikken 2020 en begrutting 2022
 • PS 30-6-2021 1e berap 2021 Tallships en pragmatisch omgaan met handhavingsverzoeken MOB
 • PS 30-6-2021 Jaarstukken 2020
 • PS 30-6-2021 Kadernota 2022
 • Begrotingssaldo bij begroting 2022
 • Voorstellen PS 2e berap 2021
 • Voorstellen GS 2e berap 2021
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2021
 • GS provinciefonds - effecten septembercirculaire
 • GS verhoging opcenten
 • GS onvoorzien
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds - effecten decembercirculaire
 • GS versterking kapitaalstructuur Alliander NV
 • PS 10-11-2021 Funsfersterking NOM
 • PS 27-10-2021 Invoeren ERTMS
 • PS 15-12-2021 Aktualisaasje finansjele feroardering en ferskate beliedsnota's
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2021
 • Onderbesteding 2021
 • Rekeningresultaat 2021
 • 2021
 • 1,7
 • -0,7
 • -0,3
 • 0,7
 • -0,2
 • 0,0
 • -0,5
 • -0,2
 • 0,0
 • 6,7
 • 0,9
 • 7,5
 • 0,0
 • 0,0
 • 2,3
 • -5,0
 • 0,2
 • -0,6
 • -6,7
 • 2,6
 • 0,4
 • -9,8
 • 0,4
 • -9,1
 • 1,6
 • 0,7
 • 0,1
 • 0,1
 • 0,0
 • 0,0
 • -1,3
 • 0,0
 • 0,0
 • -7,8
 • 16,5
 • 8,3
 • 2022
 • 3,3
 • -0,3
 • -0,4
 • 2,6
 • 0,5
 • 0,0
 • 0,0
 • 3,0
 • 0,1
 • -0,8
 • 0,9
 • 3,2
 • 0,0
 • 0,0
 • 2,9
 • -5,0
 • 0,0
 • -0,1
 • -0,9
 • 1,0
 • 1,1
 • 3,1
 • 0,3
 • 4,5
 • 1,4
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • -0,1
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,4
 • 6,2
 • 2023
 • 1,9
 • -0,2
 • -0,4
 • 1,3
 • -1,4
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,2
 • 0,1
 • 3,9
 • 0,8
 • 4,6
 • 0,0
 • 0,0
 • 1,6
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • -0,5
 • -1,3
 • 4,4
 • -0,9
 • 0,6
 • 4,1
 • 1,5
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • -10,0
 • 0,5
 • -3,9
 • 2024
 • 0,6
 • -0,1
 • -0,4
 • 0,1
 • 0,6
 • -0,1
 • 0,0
 • 0,6
 • 0,1
 • -2,7
 • 0,8
 • -1,2
 • 1,2
 • 0,0
 • 1,4
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • 0,0
 • -1,6
 • 0,0
 • -1,0
 • 0,9
 • -0,1
 • 1,4
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,5
 • 1,9
 • 2025
 • 7,7
 • -0,1
 • -0,4
 • 7,2
 • 0,7
 • -0,1
 • 0,0
 • 7,8
 • 0,0
 • -2,2
 • 0,8
 • 6,4
 • -0,4
 • 0,0
 • 1,7
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • 0,0
 • -2,8
 • 5,0
 • -0,4
 • 0,7
 • 5,3
 • 1,7
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,2
 • 7,3
Print deze pagina