Programma 5: Mienskip

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe, Klaas Fokkinga, Sietske Poepjes, Douwe Hoogland en Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Wij willen de dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van die Friese steden en dorpen. Friezen waarderen de leefbaarheid met minstens een 8. Wij willen een bijdrage leveren om deze 8 minimaal te handhaven De provincie zet er op in om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, als bijdrage aan de brede welvaart die Fryslân kenmerkt.  Via ons sportbeleid stimuleren we daarnaast de Friese sporten, talentontwikkeling en faciliteren wij een topsportinfrastructuur in Fryslân.

Onze ambitie is een bloeiend, cultureel leven met de energie en het vermogen om Fryslân in beweging te blijven brengen. Deze ambitie willen we mee helpen realiseren via onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van de Friese taal en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, in de stad en op het platteland te vergroten.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 32.692
 • 33.199
 • 65.891
 • 17
 • 1.037
 • 1.053
 • 64.838
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -111
 • 5.223
 • 5.112
 • 0
 • 1.000
 • 1.000
 • 4.112
 • Realisatie per 1-4
 • 8.372
 • 2.532
 • 10.904
 • 1
 • 377
 • 378
 • 10.526
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 6.090
 • 14.073
 • 20.163
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.163
 • Saldo
 • 18.119
 • 21.817
 • 39.937
 • 15
 • 1.660
 • 1.675
 • 38.262

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 32.686
 • 6
 • 32.692
 • 25.272
 • 7.631
 • 296
 • 33.199
 • 65.891
 • 14
 • 3
 • 17
 • 741
 • 0
 • 296
 • 1.037
 • 1.053
 • 64.838
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -111
 • 0
 • -111
 • 5.223
 • 0
 • 0
 • 5.223
 • 5.112
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 1.000
 • 4.112
 • Realisatie per 1-4
 • 8.372
 • 0
 • 8.372
 • 1.278
 • 8
 • 1.245
 • 2.532
 • 10.904
 • 0
 • 1
 • 1
 • 377
 • 0
 • 0
 • 377
 • 378
 • 10.526
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 6.090
 • 0
 • 6.090
 • 6.242
 • 7.528
 • 303
 • 14.073
 • 20.163
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.163
 • Saldo
 • 18.113
 • 6
 • 18.119
 • 22.975
 • 95
 • -1.253
 • 21.817
 • 39.937
 • 14
 • 1
 • 15
 • 1.364
 • 0
 • 296
 • 1.660
 • 1.675
 • 38.262

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 33.663
 • 37.468
 • 71.131
 • 17
 • 2.631
 • 2.647
 • 68.484
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 965
 • 355
 • 1.320
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.320
 • Realisatie per 1-9
 • 21.432
 • 11.777
 • 33.209
 • 3
 • 1.613
 • 1.615
 • 31.594
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 1.492
 • 21.336
 • 22.828
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.828
 • Saldo
 • 11.704
 • 4.710
 • 16.414
 • 14
 • 1.018
 • 1.032
 • 15.382

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 33.657
 • 6
 • 33.663
 • 30.408
 • 6.321
 • 739
 • 37.468
 • 71.131
 • 14
 • 3
 • 17
 • 1.891
 • 0
 • 739
 • 2.631
 • 2.647
 • 68.484
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 965
 • 0
 • 965
 • -367
 • 723
 • 0
 • 355
 • 1.320
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.320
 • Realisatie per 1-9
 • 21.432
 • 0
 • 21.432
 • 12.909
 • -2.468
 • 1.337
 • 11.777
 • 33.209
 • 0
 • 3
 • 3
 • 1.402
 • 150
 • 60
 • 1.613
 • 1.615
 • 31.594
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 1.492
 • 0
 • 1.492
 • 12.901
 • 7.863
 • 572
 • 21.336
 • 22.828
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.828
 • Saldo
 • 11.697
 • 6
 • 11.704
 • 4.231
 • 1.649
 • -1.170
 • 4.710
 • 16.414
 • 14
 • 0
 • 14
 • 489
 • -150
 • 679
 • 1.018
 • 1.032
 • 15.382

Jaarstukken

 Wat wilden we bereiken met dit programma?

Wij willen de dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van die Friese steden en dorpen. Friezen waarderen de leefbaarheid met minstens een 8. Wij willen een bijdrage leveren om deze 8 minimaal te handhaven De provincie zet er op in om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, als bijdrage aan de brede welvaart die Fryslân kenmerkt.  Via ons sportbeleid stimuleren we daarnaast de Friese sporten, talentontwikkeling en faciliteren wij een topsportinfrastructuur in Fryslân.

Onze ambitie is een bloeiend, cultureel leven met de energie en het vermogen om Fryslân in beweging te blijven brengen. Deze ambitie willen we mee helpen realiseren via onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van de Friese taal en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, in de stad en op het platteland te vergroten.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.1 Leefomjouwing
5.2 Cultuur en erfgoed
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren

Toelichting:

De uitvoering van de resultaten uit de begrotingsprogramma Mienskip ligt over het algemeen op koers. De coronacrisis is echter van invloed geweest op het behalen van de gewenste resultaten. Met name voor de culturele en erfgoedsector geldt dit. Activiteiten, festivals en voorstellingen zijn in veel gevallen niet doorgegaan of konden alleen in aangepaste vorm plaatsvinden.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 56.426
 • 762
 • 55.663
 • -4.569
 • 51.094
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 65.062
 • 4.105
 • 60.957
 • -6.591
 • 54.366
 • Rekening 2021
 • 53.539
 • 3.310
 • 50.229
 • 4.010
 • 54.240
 • Saldo begroting en rekening
 • 11.522
 • 795
 • 10.728
 • -10.601
 • 127

Toelichting:

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan toegelicht bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2020
 • 20.882
 • 24.860
 • 10.684
 • 56.426
 • 399
 • 328
 • 36
 • 762
 • 55.663
 • Begroting 2021
 • 22.038
 • 33.444
 • 9.580
 • 65.062
 • 2.294
 • 1.811
 • 0
 • 4.105
 • 60.957
 • Besteding 2021
 • 15.602
 • 28.854
 • 9.084
 • 53.539
 • 1.610
 • 1.697
 • 3
 • 3.310
 • 50.229
 • Saldo 2021
 • 6.436
 • 4.590
 • 496
 • 11.522
 • 684
 • 113
 • -3
 • 795
 • 10.728

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • uitgaven
 • 515
 • 0
 • 0
 • 515
 • bijdragen derden
 • 515
 • 0
 • 0
 • 515
 • Stand per 31-12-2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Dit betreft het onderhanden werk Verbetering Venekoterweg bebouwde kom.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Beklemde reserve verstrekte subsidies
 • R. Ticketrisico's culturele producties
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 7.204
 • 1.023
 • 8.227
 • vormen
 • 10.708
 • 0
 • 10.708
 • beschikken
 • 3.256
 • 11
 • 3.267
 • Stand per 31-12-2021
 • 14.657
 • 1.012
 • 15.668

Toelichting:

Reserve verstrekte subsidies
Deze reserve is gevormd voor de subsidielastneming van subsidies van € 900.000 of hoger en betreft de volgende projecten: Kansen in Kernen, Ontwikkeling Feanwâlden, Sud Ie, Kultueredukaasje mei kwaliteit, Historisch centrum Westergo, LF2028, De Welle en Grip 2.0.

Reserve Ticketrisico’s culturele producties
De reserve Ticketrisico’s culturele producties is door Provinciale Staten blijvend beschikbaar gesteld voor ticketrisico’s bij podiumproducties die zijn opgenomen in de programmering LF2028. Deze subsidieregeling heeft als doel het gedeeltelijk afdekken van het risico dat de werkelijke inkomsten uit ticketverkoop, voor podiumproducties die zijn opgenomen in de programmering podiumproducties LF2028, achterblijven bij de geraamde inkomsten. In geval een hogere inkomst dan geraamd (dus een meevaller) deelt de provincie in de extra inkomsten. Deze vloeien naar de reserve Ticketrisico’s en kunnen weer worden ingezet voor de subsidieregeling. Doordat de ticketrisico-regeling openstaat van 17 april 2020 t/m 30 september 2022 en het van tevoren niet bekend is hoeveel aanvragen er binnen zullen komen, is begin 2022 het volledige plafondbedrag vanuit de reserve op de exploitatie gezet. In 2021 is er voor € 11.000,-  gebruik gemaakt van deze reserve. Het overige deel van het opengestelde plafond is daarom bij de jaarrekening naar de reserve teruggevloeid om in 2022 opnieuw op de exploitatie te begroten.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Buma-legaten
 • V. Jorritsma-Boschmafonds
 • V. Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 160
 • 131
 • 23
 • 314
 • toevoeging
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • aanwending
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • Stand per 31-12-2021
 • 160
 • 131
 • 23
 • 314

Toelichting:

Deze drie voorzieningen betreffen in het verleden ontvangen legaten of schenkingen. Per legaat/schenking zijn er destijds afspraken gemaakt over de rol van en activiteiten door de provincie met deze middelen.

De gelden uit het in 1910 verkregen Buma-legaat worden gebruikt voor aankopen voor de Buma-bibliotheek die onderdeel vormt van Tresoar. Rente en dividendinkomsten worden doorbetaald aan Tresoar.

Uit het Jorritsma-Boschmafonds, een legaat dat door de provincie Fryslân wordt beheerd sinds de jaren zestig, wordt vanaf 2011, eens in de vier jaar uit de renteopbrengsten van het stamkapitaal, aan jonge mensen met een laag of geen inkomen een bijdrage toegekend. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de studiekosten in het volgen van een opleiding in het voortgezet onderwijs- of het middelbaar- of hoger beroepsonderwijs.

De gelden uit het in 1957 verkregen Van Harinxsma Thoe Sloten-legaat is bedoeld voor het in goede staat houden van de A.C.E.W. Els Collot d’Escurykamer in het Fries Museum en voor het onderhouden van twee graven in Beetsterzwaag.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP Culture Up
 • OP Leader/POP 3 Lopende kosten
 • OP SPUK C10-1 Verbet digitale dienstverl Open Poen
 • OP SPUK C26 Culturele voorzieningen prov 2020
 • OP SPUK C41 Flexibele inzet woningbouw
 • OP SPUK D13 Matching Rijk - Verbreding en vernieuw
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 0
 • 0
 • 203
 • 1.396
 • 274
 • 0
 • 1.873
 • toevoeging
 • 5
 • 83
 • 0
 • 389
 • 168
 • 333
 • 977
 • aanwending
 • 1
 • 0
 • 9
 • 1.370
 • 0
 • 259
 • 1.639
 • Stand per 31-12-2021
 • 4
 • 83
 • 194
 • 415
 • 442
 • 74
 • 1.212

Toelichting:

OP Culture Up
OP Culture Up bestaat uit EU-middelen die deels in 2021 en deels in 2022 uitgegeven zullen worden.

OP Leader/POP 3
Voor Leader/POP3-projecten Noordoost hebben we een declaratie van gemaakte en toekomstige kosten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toegekend gekregen en na toekenning verrekend met de reeds aangewende middelen.

Specifieke uitkeringen
In 2020 en 2021 heeft het Rijk diverse specifieke uitkeringen (SPUK) aan ons verstrekt. De middelen voor deze SPUK’s zijn deels in 2020 en 2021 ingezet, de rest zal in 2022 en soms 2023 ingezet worden.

OP SPUK C10-1 Open Poen
De SPUK Open Poen is voor een pilot om de digitale dienstverlening te verbeteren. De SPUK Culturele voorzieningen is de compensatie aan culturele instellingen voor door corona geleden schade in 2020. Door de late uitbetaling van het rijk van de tranche 2e halfjaar 2020 pas begin 2022 aan de instellingen overgemaakt worden.

OP SPUK C26 Culturele voorzieningen 2020
De SPUK Culturele voorzieningen is de compensatie aan culturele instellingen voor door corona geleden schade in 2020. Door de late uitbetaling van het rijk van de tranche 2e halfjaar 2020 kan deze pas begin 2022 aan de instellingen overgemaakt worden.

OP SPUK C41 Flexibele inzet woningbouw
De SPUK Flexibele inzet woningbouw wordt ingezet voor betreffende subsidieregeling. Aanvragen hiervoor worden begin 2022 getoetst en naar verwachting in het 2e kwartaal uitbetaald.

OP SPUK D13 Verbreding en Vernieuwing
De SPUK Verbreding en vernieuwing is bedoeld impuls binnen de cultuursector en middels een subsidieregeling in uitvoering

Print deze pagina