Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning Arno Brok

Begroting

Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur.

Samenwerking is een centrale term in de manier waarop wij met andere overheden en de Friese maatschappij willen omgaan. We dragen bij aan een situatie waarin samenwerking de norm is voor de omgang tussen overheden en maatschappij, en tussen overheden onderling. Om effectief te kunnen samenwerken is ook vernieuwing nodig, in onze omgang met anderen, maar ook in onze eigen werkprocessen (en houding).

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
 • Omgevingsberaard Wadden (OBW)

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 17.260
 • 952
 • 18.212
 • 569
 • 0
 • 569
 • 17.642
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 93
 • -246
 • -154
 • 0
 • 0
 • 0
 • -154
 • Realisatie per 1-4
 • 4.464
 • 0
 • 4.464
 • 125
 • 0
 • 125
 • 4.339
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 7.073
 • 0
 • 7.073
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.073
 • Saldo
 • 5.815
 • 706
 • 6.521
 • 444
 • 0
 • 444
 • 6.077

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 16.942
 • 261
 • 57
 • 17.260
 • 952
 • 0
 • 952
 • 18.212
 • 309
 • 261
 • 0
 • 569
 • 0
 • 0
 • 0
 • 569
 • 17.642
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 67
 • 0
 • 26
 • 93
 • -246
 • 0
 • -246
 • -154
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -154
 • Realisatie per 1-4
 • 4.402
 • 41
 • 22
 • 4.464
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.464
 • 5
 • 120
 • 0
 • 125
 • 0
 • 0
 • 0
 • 125
 • 4.339
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 7.021
 • 52
 • 0
 • 7.073
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.073
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.073
 • Saldo
 • 5.586
 • 167
 • 61
 • 5.815
 • 706
 • 0
 • 706
 • 6.521
 • 303
 • 141
 • 0
 • 444
 • 0
 • 0
 • 0
 • 444
 • 6.077

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 8.343
 • 10.332
 • 18.675
 • 1.037
 • 0
 • 1.037
 • 17.638
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 1
 • -450
 • -449
 • 0
 • 0
 • 0
 • -449
 • Realisatie per 1-9
 • 4.402
 • 6.763
 • 11.166
 • 391
 • 0
 • 391
 • 10.775
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 436
 • 2.650
 • 3.086
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.086
 • Saldo
 • 3.506
 • 469
 • 3.974
 • 646
 • 0
 • 646
 • 3.328

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 7.532
 • 729
 • 83
 • 8.343
 • 10.332
 • 0
 • 10.332
 • 18.675
 • 309
 • 729
 • 0
 • 1.037
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.037
 • 17.638
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 20
 • 0
 • -19
 • 1
 • -450
 • 0
 • -450
 • -449
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -449
 • Realisatie per 1-9
 • 4.173
 • 301
 • -71
 • 4.402
 • 6.763
 • 0
 • 6.763
 • 11.166
 • 15
 • 376
 • 0
 • 391
 • 0
 • 0
 • 0
 • 391
 • 10.775
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 327
 • 109
 • 0
 • 436
 • 2.650
 • 0
 • 2.650
 • 3.086
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.086
 • Saldo
 • 3.051
 • 319
 • 136
 • 3.506
 • 469
 • 0
 • 469
 • 3.974
 • 294
 • 352
 • 0
 • 646
 • 0
 • 0
 • 0
 • 646
 • 3.328

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur.

Samenwerking is een centrale term in de manier waarop wij met andere overheden en de Friese maatschappij willen omgaan. We dragen bij aan een situatie waarin samenwerking de norm is voor de omgang tussen overheden en maatschappij, en tussen overheden onderling. Om effectief te kunnen samenwerken is ook vernieuwing nodig, in onze omgang met anderen, maar ook in onze eigen werkprocessen (en houding).

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
 • Omgevingsberaad Waddengebied (OBW)

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
1.2 Gedeputeerde Staten
1.3 Commissaris van de Koning als rijksorgaan
1.4 Kwaliteit bestuur
1.5 Bestuurlijke samenwerking

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 36.587
 • 674
 • 35.913
 • 65
 • 35.978
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 18.226
 • 1.037
 • 17.189
 • 539
 • 17.728
 • Rekening 2021
 • 17.516
 • 1.856
 • 15.660
 • 534
 • 16.194
 • Saldo begroting en rekening
 • 710
 • -819
 • 1.529
 • 5
 • 1.534

Toelichting:

Per saldo is er op het hele programma een onderschrijding van € 1,5 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting. De financiële toelichtingen staan bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Kwaliteit bestuur
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Kwaliteit bestuur
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2020
 • 3.608
 • 1.832
 • 319
 • 202
 • 30.627
 • 36.587
 • 187
 • 1
 • 0
 • 0
 • 486
 • 674
 • 35.913
 • Begroting 2021
 • 3.798
 • 1.809
 • 299
 • 430
 • 11.890
 • 18.226
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 1.016
 • 1.037
 • 17.189
 • Besteding 2021
 • 3.539
 • 1.666
 • 328
 • 293
 • 11.691
 • 17.516
 • 168
 • 684
 • 4
 • 0
 • 1.000
 • 1.856
 • 15.660
 • Saldo 2021
 • 259
 • 144
 • -28
 • 137
 • 198
 • 710
 • -151
 • -679
 • -4
 • 0
 • 15
 • -819
 • 1.529

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Fractieondersteuning
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 276
 • 276
 • vormen
 • 0
 • 0
 • beschikken
 • 61
 • 61
 • Stand per 31-12-2021
 • 215
 • 215

Toelichting:

Reserve fractieondersteuning
Fracties hebben personeel in dienst en de hoogte van de subsidie die een fractie ontvangt is gebaseerd op de fractiegrootte. Door een nieuwe samenstelling van PS op basis van de verkiezingsuitslag kan de omvang van de fracties wijzigen. Sommige fracties hebben dan niet meer voldoende budget om (al) het fractiepersoneel in dienst te houden. De medewerkers hebben dan recht op ontslag- of transitievergoeding. Om te voorkomen dat fracties in de financiële problemen komen als er na verkiezingen personeel ontslagen moet worden, worden middelen die niet benut worden voor fractieondersteuning in een reserve gezet om eventuele vergoedingen te betalen. Na de verkiezingen valt het niet benutte deel van de reserve weer vrij in de algemene reserve. Omdat in het verkiezingsjaar 2019 geen vrijval heeft plaatsgevonden waar dit wel had gemoeten is bij de 2e berap 2021 € 60.800 vrijgevallen, het restant is voor de komende verkiezingen.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 8.647
 • 8.647
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 683
 • 683
 • Stand per 31-12-2021
 • 7.964
 • 7.964

Toelichting:

Voorziening Waardeoverdracht pensioenen GS leden
Dit betreft de voorziening voor pensioenen van (voormalige) GS-leden. De toelichting op de aanwending van deze voorziening staat bij beleidsveld 1.2.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP Omgevingsberaad Waddengeb diverse reserveringen
 • OP Samenwerkings-verband IKW
 • OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 154
 • 0
 • 43
 • 198
 • toevoeging
 • 149
 • 444
 • 78
 • 671
 • aanwending
 • 291
 • 370
 • 38
 • 699
 • Stand per 31-12-2021
 • 13
 • 74
 • 83
 • 170

Toelichting:

OP Omgevingsberaad Waddengebied diverse reserveringen
De provincie Fryslân is kassier voor het Omgevingsberaad Waddengebied, waar naast Fryslân ook Groningen, Noord-Holland, de waddengemeenten, waterschappen en het Rijk aan bijdragen.

OP Samenwerkingsverband IKW
De provincie Fryslân is kassier voor het Samenwerkingsverband t.a.v. de uitvoeringskosten Investeringskader Waddengebied (IKW). Hieraan dragen naast Fryslân ook de provincies Groningen en Noord-Holland aan bij.

OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
De provincie Fryslân is tevens kassier voor het Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies waar naast Fryslân ook Groningen en Noord-Holland deelnemen.

Print deze pagina