1. Overzicht Grote projecten

Eerste bestuursrapportage

Infrastructurele projecten
2          Spoorprojecten
2a        Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b        Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
2c        Station Werpsterhoeke
2d        Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
2 Spoorprojecten
2a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
2c Station Werpsterhoeke
2d Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten

3          Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4          Europese watertechnologiehub
5          De Nieuwe Afsluitdijk
5a        Programma De Nieuwe Afsluitdijk
5b        Vismigratierivier
5c        De bruggen en de sluis Kornwerderzand
6          Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
7          Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
8          Uitvoering natuuropgave
9          Breed cofinancieringsbudget
10        Corona maatregelen

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
3 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4 Europese watertechnologiehub
5 De Nieuwe Afsluitdijk
5a Programma De Nieuwe Afsluitdijk
5b Vismigratierivier
5c De bruggen en de sluis Kornwerderzand
6 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
7 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
8 Uitvoering natuuropgave
9 Breed Cofinancieringsbudget
10 Corona maatregelen
Print deze pagina