Paragraaf Grote projecten

Eerste bestuursrapportage

In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Sta­ten hebben bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:
– Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2021 genomen?
– Wat heeft het gekost?
– Hebben wij bereikt wat wij wilden bereiken?
– Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?

Print deze pagina