Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Eerste bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Baten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2021
 • 100
 • 5.694
 • 30
 • -168
 • 900
 • 1.123
 • 7.679
 • 100
 • 5.694
 • 30
 • -168
 • 900
 • 1.123
 • 7.679
 • 2022
 • 17
 • -198
 • 287
 • 106
 • 17
 • -198
 • 287
 • 106
 • 2023
 • 32
 • 100
 • 132
 • 32
 • 100
 • 132
 • 2024
 • 32
 • 32
 • 32
 • 32
 • 2025
 • 32
 • 32
 • 32
 • 32

Overlopende passiva x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • Baten
 • 5
 • Omschrijving
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijke vastgoed
 • IBP-VP Aldeboarn-De Deelen
 • Flexibele inzet woningbouw
 • IMF Pilot innovatiebudget Open Poen
 • Totaal lasten
 • Flexibele inzet woningbouw
 • Totaal baten
 • 2021
 • 100
 • 150
 • 4.913
 • 203
 • 5.366
 • 400
 • 400
 • 2022
 • 300
 • 300
 • 0
 • 2023
 • 100
 • 100
 • 0
 • 2024
 • 2025

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Baten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Totaal baten
 • 2021
 • -11.136
 • 5.229
 • -131
 • 5
 • -6.033
 • 2.162
 • 5.229
 • 90
 • 5
 • 7.486
 • 2022
 • 1.252
 • 53
 • -1.184
 • 121
 • -150
 • 53
 • -80
 • -177
 • 2023
 • 8.803
 • -541
 • 8.262
 • -131
 • -10
 • -141
 • 2024
 • 5.888
 • 5.888
 • 2025
 • -1.029
 • -1.029

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Stelpost nominaal
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 146
 • -915
 • 1
 • -44
 • 6
 • -112
 • 915
 • 0
 • 2022
 • 146
 • -915
 • 1
 • -44
 • 6
 • -112
 • 915
 • 0
 • 2023
 • 146
 • -802
 • 1
 • -44
 • 6
 • -112
 • 802
 • 0
 • 2024
 • 146
 • -802
 • 1
 • -44
 • 6
 • -112
 • 802
 • 0
 • 2025
 • 146
 • -802
 • 1
 • -44
 • 6
 • -112
 • 802
 • 0

4) Financieel kader

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij periodiek rente toerekeningen actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten. Er zijn geen begrotingswijzigingen.

5) Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • Baten
 • Omschrijving
 • Stateninformatiesysteem
 • Inter-activiteit
 • Web-casting
 • DU Opruiming drugsafval IPO BIJ12 SP 2020
 • Milieubeleidsplan wettelijke taken
 • Fryske Deal
 • Fr +reg energiebesp eigen huis
 • Vitale waterrecreatie
 • SEFF
 • NHL Stenden – Toerisme Collectief Fryslân
 • Slimme groei – lange termijn
 • Fryske Taal n it ûnderwiis
 • Afûk Foarskoalsk
 • Demografische veranderingen in Fryslân KRIMP
 • Erfgoeddeal K(l)eigoed
 • Digitale hulpmiddelen Fries
 • Basisvoorzieningen Frysk
 • Basisvoorzieningen Frysk plus
 • Implementatie taalwetgeving
 • Fryske Taal yn it Underwiis
 • Taalbeleid 2021-2024
 • Afûk Taalplan Frysk 2030
 • Cedin Taalplan Frysk 2030
 • NHL Stenden Hegeskoalle Taalplan Frysk 2030
 • Omrop Fryslan Taalplan Frysk 2030
 • Fers Taalplan Frysk 2030
 • Afûk Taalplan Frysk 2030
 • Keunstwurk Taalplan Frysk 2030
 • Semco Taalplan Frysk 2030
 • Vitale waterrecreatie
 • Platform Fryske rassen en gewassen Wandelnet
 • Vitale waterrecreatie
 • Platform St Erfgoed nauur & landschap Fietsplatform
 • C2 Kansen in Kernen KIK Tytsjersterksteradiel (vrijval subsidieafrekening)
 • ANNO Agenda netwerk NO Fryslân prioritaire projecten (moederbudget)
 • St Friesland Pop
 • FLM Fries Landbouwmuseum tijdelijke bijdrage
 • Adviescommissies Nij Poadium
 • Stimuleringsregeling (incl ontwikkelbudget)
 • Matching voor landelijke cofinanciering
 • Nij Poadium algemeen
 • Nij Poadium algemeen
 • Nij Poadium algemeen
 • Nij Poadium algemeen
 • Dansdivisie
 • Sense of Place
 • CityProms Matching landelijke co-fin
 • Welcome to the Village Matching landelijke co-fin
 • Oranjewoud Festival Matching landelijke co-fin
 • Keunstwurk - Uitvoering KEK
 • Prinses Christina concours
 • Brave New World
 • Fries Filmarchief
 • Aankopen Fries Museum
 • St Friesland Pop
 • FLM Fries Landbouwmuseum tijdelijke bijdrage
 • Structureel:
 • St Terschellings Oerol Festival
 • St Tryater
 • St Meeuw - Jonge Theatermakers
 • St Kunsthuis SYB
 • St Open Stal
 • St Keunstwurk
 • Tijdelijk:
 • St Terschellings Oerol Festival
 • St Tryater
 • St Meeuw - Jonge Theatermakers
 • St Kunsthuis SYB
 • St Open Stal
 • Keunstwurk ondersteunende organisatie
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2021
 • 5
 • -3
 • -2
 • -52
 • 52
 • -20
 • 20
 • -103
 • 103
 • -189
 • 189
 • -80
 • 80
 • -90
 • -379
 • -40
 • -705
 • -315
 • 592
 • 79
 • 356
 • 138
 • 50
 • 172
 • 50
 • 93
 • -45
 • 45
 • -18
 • 18
 • -473
 • 473
 • -56
 • -200
 • -50
 • -113
 • 56
 • 363
 • -199
 • -420
 • 100
 • 75
 • 50
 • 50
 • 20
 • 200
 • 16
 • 13
 • 50
 • 45
 • -278
 • -384
 • -281
 • -31
 • -26
 • 1.000
 • 278
 • 384
 • 281
 • 31
 • 26
 • -1.000
 • 0
 • 0
 • 2022
 • -14
 • 14
 • -20
 • 20
 • -189
 • 189
 • -147
 • -379
 • -46
 • -211
 • -693
 • -167
 • 791
 • 79
 • 443
 • 138
 • 50
 • 50
 • 93
 • -45
 • 45
 • -18
 • 18
 • -50
 • -400
 • -163
 • 613
 • -170
 • -520
 • 100
 • 75
 • 50
 • 50
 • 20
 • 200
 • 50
 • 45
 • 100
 • -278
 • -384
 • -281
 • -31
 • -26
 • 1.000
 • 278
 • 384
 • 281
 • 31
 • 26
 • -1.000
 • 0
 • 0
 • 2023
 • -20
 • 20
 • -189
 • 189
 • -147
 • -379
 • -46
 • -211
 • -685
 • -179
 • 792
 • 79
 • 443
 • 138
 • 50
 • 3
 • 50
 • 93
 • -45
 • 45
 • -18
 • 18
 • -50
 • -163
 • 213
 • -330
 • -470
 • 100
 • 75
 • 50
 • 50
 • 20
 • 200
 • 45
 • 160
 • 100
 • -278
 • -384
 • -281
 • -31
 • -26
 • 1.000
 • 278
 • 384
 • 281
 • 31
 • 26
 • -1.000
 • 0
 • 0
 • 2024
 • -189
 • 189
 • -147
 • -379
 • -46
 • -211
 • -685
 • -204
 • 792
 • 79
 • 443
 • 138
 • 50
 • 27
 • 50
 • 93
 • -50
 • -400
 • -162
 • 613
 • -330
 • -395
 • 100
 • 50
 • 50
 • 20
 • 200
 • 45
 • 160
 • 100
 • -278
 • -384
 • -281
 • -31
 • -26
 • 1.000
 • 278
 • 384
 • 281
 • 31
 • 26
 • -1.000
 • 0
 • 0
 • 2025
 • -278
 • -384
 • -281
 • -31
 • -26
 • 1.000
 • 0
 • 0

6) Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 7
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • Baten
 • 3
 • Omschrijving
 • R. BCB EU Waddenf Atlantikwall
 • BCB EU EFRO/EZ Project Valorisatie 2e SNN
 • BCB EU EFRO/EZ POLAR
 • BCB EU Horizon 2020 Gamer
 • BCB EU Ontwikkeling Tispa processor 2
 • BCB EU EFRO/EZ Project DNA-analyse buiten lab
 • BCB EU Project Fryslan Fernijt IV
 • BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw
 • BCB P3 POP 3 SP mr 2 fysieke investeringen
 • BCB P3 POP 3 SP mr 3 JoLa jonge landbouwers
 • BCB P3 POP 3 Overcommittering
 • BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten EU bijdrage
 • Totaal lasten
 • BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten EU bijdrage
 • Totaal baten
 • 2021
 • 13
 • -3
 • 1
 • 7
 • -3
 • -3
 • -50
 • 38
 • -355
 • -43
 • 399
 • 125
 • 125
 • 125
 • 125
 • 2022
 • 0
 • 0
 • 2023
 • 0
 • 0
 • 2024
 • 0
 • 0
 • 2025
 • 0
 • 0

7) Bedrijfsvoering

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten bedrijfsvoeringskosten toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 6
 • 6
 • 6
 • Baten
 • 6
 • 6
 • Omschrijving
 • Bedrijfsvoering
 • Dekkingsreserve vorming
 • Bijdrage investeringsprojecten
 • Totaal lasten
 • Reserve generatiepact Beschikking over reserve
 • Bedrijfsvoering. Bijdrage van OP omgevinsberaad
 • Totaal baten
 • 2021
 • -34
 • -121
 • 121
 • -34
 • -28
 • -6
 • -34
 • 2022
 • -28
 • -28
 • -22
 • -6
 • -28
 • 2023
 • -10
 • -10
 • -4
 • -6
 • -10
 • 2024
 • -6
 • -6
 • -6
 • -6
 • 2025
 • 96
 • 96
 • 102
 • -6
 • 96

Reserve x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • Reserve generatiepact. Beschikking over reserve
 • Totaal lasten
 • Dekkingsreserve
 • Totaal baten
 • 2021
 • -28
 • -28
 • -121
 • -121
 • 2022
 • -22
 • -22
 • 2023
 • -5
 • -5
 • 2024
 • 0
 • 2025
 • 102
 • 102

Voorzieningen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • Omschrijving
 • Voorziening Grondwaterplan
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 164
 • 164
 • 2022
 • 164
 • 164
 • 2023
 • 2024
 • 2025

8) Jaarovergang

In onderstaande tabel is de jaarovergang van tijdelijke budgetten en reserves opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Baten
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Vorming reserve Infrastructuur
 • Vorming reserve Omgeving
 • Vorming reserve Economie
 • Vorming reserve Mienskip
 • Vorming reserve Bedrijfsvoering
 • Vorming reserve Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Infrstructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Beschikking over reserve Infrastructuur
 • Beschikking over reserve Omgeving
 • Beschikking over reserve Economie
 • Beschikking over reserve Mienskip
 • Beschikking over reserve Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2021
 • 28.754
 • 23.192
 • 1.165
 • 4.341
 • -1.064
 • 5.059
 • 176
 • 14.931
 • 6.086
 • 4.112
 • 1.064
 • 125
 • 87.939
 • 413
 • 9.534
 • 1.883
 • 664
 • 28.516
 • 28.714
 • 5.368
 • 7.789
 • 5.059
 • 87.939
 • 2022
 • -2.236
 • -2.409
 • -158
 • -1.300
 • 2.236
 • 2.409
 • 158
 • 1.300
 • 0
 • 0
 • 2023
 • -18
 • -1.120
 • -26
 • -342
 • 18
 • 1.120
 • 26
 • 342
 • 0
 • 0
 • 2024
 • -299
 • -208
 • 299
 • 208
 • 0
 • 0
 • 2025
 • 0
 • 0

Reserve x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • Omschrijving
 • Beschikking over Reserve Inzet NUON reserve
 • Beschikking over Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • Beschkking over Reserve Natuurpact
 • Beschikking over Reserve Gebiedsbudget
 • Beschikking over Reserve Breed cofinancieringsbudget
 • Beschikking over Reserve tijdelijke budgetten
 • Beschikking over reserve structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Vorming Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • Beschikking over Reserve Breed cofinancieringsbudget
 • Vorming Reserve Gebiedsbudget
 • Vorming Reserve tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • 2021
 • 1.234
 • 10.140
 • 15.915
 • 760
 • 20.525
 • 26.677
 • 193
 • 75.445
 • 12.587
 • 2.646
 • 4
 • 11.256
 • 26.493
 • 2022
 • 0
 • 1.218
 • 4.885
 • 6.103
 • 2023
 • 0
 • 18
 • 1.488
 • 1.505
 • 2024
 • 0
 • 506
 • 506
 • 2025
 • 0
 • 0
Print deze pagina