Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.8 Onvoorzien

Begroting

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Vrijval deel risico voorziening grondaankopen
 • Totaal baten
 • Begroting 2020
 • 775
 • 775
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0

In 2020 is er € 0,8 mln. aan onvoorziene baten begroot. Dit betreft de vrijval van een deel van de risicovoorziening grondaankopen.

Print deze pagina