Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting

De voorwaardelijke budgetten Provinciale of Gedeputeerde Staten zullen op basis van een inhoudelijk bestedingsvoorstel worden vrijgegeven voor uitvoering. De budgetten worden dan ook overgeheveld naar het inhoudelijke beleidsprogramma.
De aanwending van het breed cofinancieringsbudget wordt nader toegelicht in de paragraaf grote projecten.

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

 • Bedragen x €1.000
 • Lasten
 • Stelpost loon en prijsstijging
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Lening herstelplan Thialf
 • Windpark Fryslân
 • Voorwaardelijke budgetten PS:
 • Inzet rente/rendement Windpark
 • Holwerd aan Zee
 • Regiodeal Holwerd aan Zee
 • Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2030
 • Voorwaardelijke budgetten GS:
 • Breed cofinancieringsbudget
 • Structuurversterking economie
 • Breed corona budget
 • Gebiedsontwikkeling WTC fase II
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente revolverende middelen
 • Buffer besteedbaar deel
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • BTW compensatiefonds
 • Voorwaardelijke budgetten PS:
 • Inzet rente/rendement windpark
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2020
 • 1.317
 • 498
 • 815
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • 5.347
 • 750
 • 3.120
 • 4.447
 • 17.544
 • 152
 • 1.582
 • 17
 • 49
 • 0
 • 1.799
 • 15.745
 • Begroting 2021
 • 2.088
 • 500
 • 851
 • 0
 • 0
 • 6.000
 • 5.000
 • 1.250
 • 4.286
 • 250
 • 1.000
 • 500
 • 21.725
 • 83
 • 1.050
 • 15
 • 49
 • 0
 • 1.197
 • 20.528
 • Begroting 2022
 • 7.103
 • 500
 • 478
 • -4.333
 • 4.333
 • 3.000
 • 0
 • 1.250
 • 10.358
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.689
 • 75
 • 0
 • 13
 • 49
 • 6.000
 • 6.137
 • 16.552
 • Begroting 2023
 • 12.143
 • 500
 • 90
 • -4.333
 • 4.333
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • 14.649
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.632
 • 62
 • 0
 • 12
 • 49
 • 6.000
 • 6.122
 • 22.510
 • Begroting 2024
 • 17.288
 • 500
 • 94
 • -4.333
 • 4.333
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • -30
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19.101
 • 62
 • 0
 • 10
 • 49
 • 6.000
 • 6.121
 • 12.981

Bij de baten is het rendement van het Windpark Fryslân van € 6 mln. per jaar opgenomen. Hiervan wordt conform het PS-besluit van 26 februari 2020 € 4,3 mln. per jaar ingezet voor de bestemmingsreserve inzet opbrengsten Windpark en de bestemmingsreserve toekomstige afwaardering aandelenkapitaal. Deze boeking vindt plaats als vorming reserve.

In de paragraaf grote projecten wordt een nadere uitsplitsing van het Breed cofinancierings-budget gegeven.

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Voorstellen kadernota - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Provinciale bijdrage provincie Zeeland
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 500
 • 500
 • 2022
 • 500
 • 500
 • 2023
 • 500
 • 500
 • 2024
 • 500
 • 500
Print deze pagina