Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Onze ambitie is om als provinciale organisatie optimaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur. Om dat te bereiken willen we dat de organisatie wendbaar is. Wendbaar om steeds opnieuw te voldoen aan de wensen en ambities van ons bestuur en wendbaar in het contact en de samenwerking met al onze partners in Fryslân en daarbuiten. We willen daarin een ‘voorbeeld organisatie’ zijn die opgavengestuurd werkt. Voor de inwoners van Fryslân streven we ‘Geluk op 1’ na. Voor onze eigen medewerkers geldt dat ook, werkgeluk is daarmee een belangrijk speerpunt voor onze organisatie.

We willen bereiken dat als je bij de provincie Fryslân werkt:

 • je samenwerkt aan een mooi en sterk Fryslân;
 • je werkt bij de beste werkgever van het Noorden.

Om dit te bereiken werken we aan de volgende thema’s:

 • goed werkgeverschap;
 • investeren in kwaliteit;
 • borgen van structurele inzet van strategische personeelsplanning (SPP).

De coronacrisis heeft ons op nieuwe ideeën en een nieuwe visie ‘Us nije provinsje’ gebracht die goed passen binnen de kaders van het strategisch personeelsbeleid en huisvesting (op het gebied van samenwerken, flexibel werken, ontmoeten en vergaderen).

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 73.999
 • 4.365
 • 69.635
 • Begroting 2020
 • 75.969
 • 2.334
 • 73.635
 • Begroting 2021
 • 79.245
 • 1.478
 • 77.767
 • Begroting 2022
 • 75.660
 • 1.478
 • 74.182
 • Begroting 2023
 • 74.753
 • 1.478
 • 73.275
 • Begroting 2024
 • 67.850
 • 355
 • 67.495

Toelichting:

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 60.672
 • 13.328
 • 73.999
 • 1.920
 • 2.445
 • 4.365
 • 69.635
 • Begroting 2020
 • 62.872
 • 13.097
 • 75.969
 • 2.108
 • 226
 • 2.334
 • 73.635
 • Begroting 2021
 • 61.289
 • 17.956
 • 79.245
 • 1.312
 • 166
 • 1.478
 • 77.767
 • Begroting 2022
 • 59.616
 • 16.044
 • 75.660
 • 1.312
 • 166
 • 1.478
 • 74.182
 • Begroting 2023
 • 58.765
 • 15.988
 • 74.753
 • 1.312
 • 166
 • 1.478
 • 73.275
 • Begroting 2024
 • 51.441
 • 16.409
 • 67.850
 • 190
 • 166
 • 355
 • 67.495

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 58.143
 • 21.265
 • 79.408
 • 915
 • 1.458
 • 2.372
 • 77.036
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 481
 • 783
 • 1.264
 • 0
 • -1.210
 • -1.210
 • 2.474
 • Realisatie per 1-4
 • 21.055
 • 516
 • 21.571
 • 175
 • 0
 • 175
 • 21.396
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 9.961
 • 179
 • 10.141
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.141
 • Saldo
 • 27.607
 • 21.354
 • 48.961
 • 739
 • 248
 • 987
 • 47.974

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 71.753
 • -13.611
 • 58.143
 • 1.319
 • 248
 • 19.699
 • 21.265
 • 79.408
 • 152
 • 763
 • 915
 • 0
 • 248
 • 1.210
 • 1.458
 • 2.372
 • 77.036
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 1.727
 • -1.246
 • 481
 • 0
 • 0
 • 783
 • 783
 • 1.264
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.210
 • -1.210
 • -1.210
 • 2.474
 • Realisatie per 1-4
 • 11.149
 • 9.906
 • 21.055
 • 69
 • 0
 • 446
 • 516
 • 21.571
 • 5
 • 171
 • 175
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 175
 • 21.396
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 4.229
 • 5.732
 • 9.961
 • 179
 • 0
 • 0
 • 179
 • 10.141
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.141
 • Saldo
 • 58.101
 • -30.494
 • 27.607
 • 1.070
 • 248
 • 20.036
 • 21.354
 • 48.961
 • 147
 • 592
 • 739
 • 0
 • 248
 • 0
 • 248
 • 987
 • 47.974

Tweede bestuursrapportage

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 58.385
 • 22.751
 • 81.137
 • 1.002
 • 248
 • 1.250
 • 79.887
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -1.633
 • 3.337
 • 1.704
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.704
 • Realisatie per 1-9
 • 55.227
 • -60
 • 55.167
 • 1.125
 • 50
 • 1.175
 • 53.992
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 16.748
 • 256
 • 17.003
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17.003
 • Saldo
 • -15.222
 • 25.892
 • 10.670
 • -123
 • 198
 • 75
 • 10.595

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Onze ambitie is om als provinciale organisatie optimaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur. Om dat te bereiken willen we dat de organisatie wendbaar is. Wendbaar om steeds opnieuw te voldoen aan de wensen en ambities van ons bestuur en wendbaar in het contact en de samenwerking met al onze partners in Fryslân en daarbuiten. We willen daarin een ‘voorbeeld organisatie’ zijn die opgavengestuurd werkt. Voor de inwoners van Fryslân streven we ‘Geluk op 1’ na. Voor onze eigen medewerkers geldt dat ook, werkgeluk is daarmee een belangrijk speerpunt voor onze organisatie.

We willen bereiken dat als je bij de provincie Fryslân werkt:

 • je samenwerkt aan een mooi en sterk Fryslân;
 • je werkt bij de beste werkgever van het Noorden.

Om dit te bereiken werken we aan de volgende thema’s:

 • goed werkgeverschap;
 • investeren in kwaliteit;
 • borgen van structurele inzet van strategische personeelsplanning (SPP).

Heel 2021 heeft de coronacrisis nog veel invloed gehad op de organisatie. Er is gewerkt een aan een visie voor het ‘Werken na corona’, zodanig dat de organisatie in de nieuwe situatie ‘na corona’ in nieuwe vormen van online, hybride en fysiek (samen)werken kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 79.554
 • 3.057
 • 76.497
 • -2.986
 • 73.511
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 83.136
 • 1.377
 • 81.759
 • 1.692
 • 83.451
 • Rekening 2021
 • 81.265
 • 2.206
 • 79.059
 • 1.316
 • 80.375
 • Saldo begroting en rekening
 • 1.871
 • -829
 • 2.700
 • 376
 • 3.076

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2020
 • 67.188
 • 12.367
 • 79.554
 • 2.702
 • 356
 • 3.057
 • 76.497
 • Begroting 2021
 • 69.745
 • 13.391
 • 83.136
 • 964
 • 413
 • 1.377
 • 81.759
 • Besteding 2021
 • 69.977
 • 11.288
 • 81.265
 • 1.707
 • 499
 • 2.206
 • 79.059
 • Saldo 2021
 • -232
 • 2.103
 • 1.871
 • -744
 • -85
 • -829
 • 2.700

Wat heeft het programma gekost?

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 0
 • 297
 • 145
 • 443
 • uitgaven
 • 0
 • 1.092
 • 339
 • 1.431
 • bijdragen derden
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2021
 • 0
 • 1.389
 • 485
 • 1.874

Toelichting:

De investeringen betreffen verschillende bedrijfsmiddelen zoals smartphones, kantoormeubilair en ICT.

In paragraaf 7 – bedrijfsvoering wordt een toelichting gegeven op de lasten en baten binnen dit programma. Bovenstaand overzicht, exclusief de mutaties van de reserves, is dan uitgesplitst waarmee we een gedetailleerder inzicht kunnen geven in:
– het capaciteitsbudget
– het totale bedrijfsvoeringsbudget
– de bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
– de bijdrage van derden

Ook geven we in de paragraaf bedrijfsvoering een nadere toelichting op de verschillende posten. Bij de betreffende beleidsvelden is daarom geen financieel overzicht meer opgenomen.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Generatiepact 2017 - 2019
 • R. Capaciteit 2019-2023
 • R. Groot onderhoud Gebouwen
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 1.544
 • 463
 • 1.876
 • 3.883
 • vormen
 • 0
 • 0
 • 228
 • 228
 • beschikken
 • 554
 • 463
 • 188
 • 1.205
 • Stand per 31-12-2021
 • 990
 • 0
 • 1.916
 • 2.906

Toelichting:

Reserve generatiepact
De reserve generatiepact is bestemd om de lasten te dekken van personeel dat deelneemt aan het generatiepact.

Reserve capaciteit 2019-2023
Bij het vaststellen van de begroting 2020 hebben Provinciale Staten de reserve capaciteit ingesteld om tijdens deze bestuursperiode flexibel te kunnen sturen op de inzet van capaciteit. Bij de jaarrekening wordt deze reserve gepresenteerd. In 2021 is deze reserve volledig benut en het resultaat over 2021 hebben we niet toegevoegd aan de reserve, maar toegevoegd aan het rekeningsaldo. In paragraaf 7 – bedrijfsvoering lichten we dit verder toe.

Reserve groot onderhoud gebouwen
De reserve groot onderhoud gebouwen is in 2020 gevormd door het omzetten van voorziening groot onderhoud gebouwen. De reserve is bestemd voor groot onderhoud gebouwen, boven het jaarlijks beschikbare budget in de exploitatie.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen € 1.000,-
 • V. Vrijwillige mobiliteit personeel
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 182
 • 182
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 166
 • 166
 • Stand per 31-12-2021
 • 17
 • 17

Toelichting:

Deze voorziening betreft de voorloper van het generatiepact (60+ regeling). De voorziening vrijwillige mobiliteit is gevormd om de eventuele belasting voor personeelsleden die gebruik maken van vrijwillige mobiliteit af te dekken. Jaarlijks valt hier een deel van vrij omdat de claim van de Belastingdienst dan vervalt.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP SPUK C10-2 Verbetering digitale dienstverlening Zicht op stikstofketen
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 198
 • 198
 • toevoeging
 • 110
 • 110
 • aanwending
 • 179
 • 179
 • Stand per 31-12-2021
 • 129
 • 129

Toelichting:

Deze OP is ingericht voor de specifieke uitkeringen (SPUK), verantwoording naar derden vindt plaats via de SISA-verantwoording. Dit betreft een regeling in het kader van de Digitale Overheid.

Print deze pagina